02 octombrie, 2013

Ora profesională "Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi"

Regăsirea documentului într-un sistem de cataloage porneşte de la precizia stabilirii de către catalogator a elementelor componente ce alcătuiesc notiţa bibliografică: autor, coautor, titlu, editura, an de aparitie, etc. În acest context bibliotecarii universitari s-au întrunit la ora profesională „Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi”. Formator: Lina MIHALUŢA, director adjunct, care a prezentat documentele principale ce reglementează Standardizarea descrierii bibliografice, tipurile de vedete din descrierile bibliografiuce, construirea corectă a vedeti de autor – persoane fizice şi colectivităţi cu exemple privind numele de autori din ţările de limbi romanice: franceze, italiene, spaniole; nume de autori anglo-saxoni, din ţările de limbi germanice, slavi  ş.a.