Despre noi


Blogul Bibliotecarii USARB: Profesional a fost creat în scopul utilizării relevante a dialogului virtual dintre bibliotecari, partajării informaţiei de specialitate şi promovării imaginii Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

La început, blogul a fost denumit Biblioteca Științifică USARB: Profesional, iar în anul 2016, în urma îmbunătăţirii structurii şi conţinutului, numele blogului a fost modificat: Bibliotecarii USARB: Profesional.

Blogulul Profesional este spaţiul unde sunt plasate informaţii utile, ce relevă experiența Bibliotecii Ştiinţifice USARB, evenimente importante din activitatea bibliotecilor din Republica Moldova, dar şi de peste hotarele ei, publicații de specialitate etc.