20 decembrie, 2022

Ora de formare profesională continuă. Decembrie

Formarea competențelor digitale constituie un obiectiv al strategiei de dezvoltare a oricărei instituții. În acest sens, Centrul de Cercetare şi activitate metodologică al Bibliotecii Ştiinţifice USARB, în data de 20 decembrie 2022, a organizat o sesiune de formare profesională continuă. 

Formatorii: Veronica Barbaroş, Tatiana Prian, Anna Nagherneac, Liliana Iavorscaia au prezentat conținuturi captivante, reușind să-i provoace pe cursanți la discuție, aceștia oferind feedback în intervențiile orale.

Modulele: 

  • Metode şi tehnici de studiere a lecturii;
  • Lucrul cu imagini, forme și grafică; 
  • Cum scriem o cronică de carte;
  • Repere profesionale.

Moderatoare: Mihaela Staver, Centrul de Cercetare şi activitate metodologică.

30 noiembrie, 2022

Forumul Managerilor 2022

În data de 30 noiembrie 2022, Lina MIHALUŢA, directoare adjunctă al BŞ USARB a participat la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, care stabilește prioritățile de activitate pentru anul imediat următor și oferă reperele pe care se va axa programarea activităților.

Cea de-a 27-a ediție a reuniunii profesional-științifice a avut drept generic „Bibliotecile în susținerea incluziunii digitale, sociale și culturale a membrilor comunității”.

Prioritatea anului 2023 se va axa pe susținerea incluziunii digitale, sociale și culturale a membrilor comunității și ca rezultat îmbunătățirea calității vieții oamenilor, care reprezintă misiunea bibliotecii.

28 octombrie, 2022

Conferința națională „Știința Deschisă în Republica Moldova”, ed. II

Lina Mihaluţa, directoarea adjunctă a Bibliotecii Ştiinţifice USARB a participat în data de 27-28 octombrie 2022, la Conferinţa naţională „ȘTIINȚA DESCHISĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”, ediția a 2-a, eveniment organizat în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis la Informaţie.

Știința Deschisă reprezintă o nouă abordare a modului în care se efectuează și se organizează cercetarea științifică, bazată pe cooperare și pe noi căi de difuzare a cunoștințelor, utilizând tehnologiile digitale și instrumente noi de colaborare.

Agenda evenimentului s-a axat pe explorarea provocărilor și oportunităților emergente cu impact asupra comunității științifice din Republica Moldova pentru a răspunde noii paradigme a Științei Deschise.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul Proiectului „Stimularea angajamentului Republicii Moldova în Știința Deschisă: suport metodologic și aplicativ”. La Conferință au participat cercetători, bibliotecari, editori, practicieni.

25 octombrie, 2022

Ora de formare profesională continuă. Octombrie

Sesiunea de formare profesională s-a desfăşurat în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis, eveniment global, care a ajuns în acest an la a XV ediţie.

Formatorii au prezentat mai multe teme de actualitate pentru bibliotecari, precum

  • Prelucrarea inteligentă a conţinutului (notiţe, scheme) - Angela Hăbăşescu;
  • „Women in Online Work (WOW)” - Mihaela Staver;
  • Competenţele unui bibliotecar modern -Tatiana Pogrebneac.

Întrunirea bibliotecarilor, a fost şi de această dată, o acţiune cu accent pe necesitatea formării continue în vederea recunoaşterii valorii bibliotecarului modern, creşterii aportului şi vizibilităţii bibliotecarilor în asigurarea unui învăţământ de calitate.

19 octombrie, 2022

Sesiunea de formare profesională continuă. Octombrie

Grup țintă: personalul de specialitate din cadrul BŞ USARB, moderatoare Mihaela Staver.

În cadrul şedinţei au fost prezentate următoarele subiecte:

  • Lectura inteligentă a textului: metode şi tehnici - Elena ŢURCAN;
  • Servicii gratuite pentru stocarea şi expedierea rapidă a fişierelor de dimensiuni mari - Tatiana PRIAN;
  • Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci - Mihaela STAVER.

Tematica subiectelor prezentate a trezit interes, provocând discuții şi întrebări vis-a-vis de fișierele cu extensie .zip, .rar, tipurile şi tehnicile de lectură. 

În încheiere Lina Mihaluţa, directoare adjunctă a menţionat importanţa temelor abordate şi a mulţumit colegilor pentru subiectele relevante.

Ora de formare profesională continuă. Octombrie 2022