15 iunie, 2024

Finalizarea Școlii de Vară pentru bibliotecari

Vineri, 14 iunie 2024, s-a încheiat cea de-a VIII-a ediție a Școlii de Vară pentru bibliotecari, cu genericul „Biblioteca în era informației: tehnologii și servicii pentru utilizatori”, desfășurată în perioada 10-14 iunie. Aceste ore au fost dedicate explorării și implementării celor mai recente tehnologii și servicii. 

În cadrul modulului Influența inteligenței artificiale în marketingul de bibliotecă, formator Silvia CIOBANU, participanții au avut ocazia să cunoască diverse aspecte ale IA modul în care tehnologiile emergente, pot transforma și dezvolta strategiile de marketing în biblioteci. 

Mihaela STAVER a demonstrat în soluții practice sinergia dintre om și mașină, asemănările şi deosebirile între Inteligența virtuală și cea augmentată, analizând cum aceste două tehnologii se completează reciproc, oferind perspective unice în funcție de context și aplicabilitatea lor. În cadrul demonstrațiilor practice, participanții au avut oportunitatea să exploreze aplicații concrete ale acestor tehnologii. 

Scopul acestui atelier a fost de a ilustra nu doar potențialul tehnologiilor emergente, ci și modul în care acestea pot fi integrate în mod eficient în mediul de lucru specific al bibliotecarilor, contribuind astfel la modernizarea serviciilor oferite comunității.

La finalul programului a fost realizat feedbackul în formă de auto-reflecție, unde participanţii au răspuns la urmatoarele întrebări: De ce sunt mândră? Sunt îngrijorată pentru ..., Ce veți aplica la locul de muncă? Întrebările au fost formulate pentru a stimula participanții să identifice punctele sale forte, preocupările și modul în care intenționează să aplice cunoștințele dobândite la locul de muncă.

Foto


13 iunie, 2024

Explorăm şi descoperim în cadrul Şcolii de Vară

Bibliotecarii universitari bălțeni au avut prilejul de a explora și descoperi patrimoniul cultural al orașului efectuând o vizită specială la Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți. Întâmpinați de către directoarea muzeului, doamna Mariana Mihalevschi, bibliotecarii au avut oportunitatea de a întreprinde o călătorie captivantă în trecutul și tradițiile orașului, explorând colecțiile impresionante de artefacte istorice și etnografice ale muzeului, care ilustrează bogata moștenire culturală și istorică a regiunii. Directoarea muzeului a împărtășit cu generozitate cunoștințele și pasiunea sa pentru istoria și cultura orașului Bălți, oferind bibliotecarilor informații de la exponate arheologice și documente vechi până la obiecte de artă populară și costume tradiționale.

Ora de formare a continuat în spaţiile Mediatecii Bibliotecii Ştiinţifice a USARB cu modulul Utilizarea Inteligenței Artificiale în educația utilizatorilor, formator Valentina TOPALO. Această sesiune a reprezentat o oportunitate excelentă pentru bibliotecari de a explora modul în care tehnologiile emergente pot fi integrate în serviciile și programele lor pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și a promova o învățare mai eficientă și mai personalizată.

Foto


12 iunie, 2024

O nouă zi de formare profesională

Următoarea întrunire în cadrul școlii de vară a avut loc, în data de 12 iunie 2024. Bibliotecarii universitati bălţeni s-au concentrat pe o componentă esențială practicii profesionale: cercetarea experimentală și standardul de descriere bibliografică. Ziua a început cu o sesiune de recapitulare, iar participanții au avut ocazia să discute și să clarifice orice neînțelegeri sau întrebări rămase din ziua precedentă. 

Subiectul Cercetarea experimentală, formator Veronica BARBAROŞ, a dus la discuţii privind importanța cercetării experimentale în îmbunătățirea practicilor bibliotecare, inclusiv înțelegerea nevoilor utilizatorilor, evaluarea eficacității serviciilor și dezvoltarea de soluții inovatoare.

Directoarea BŞ a USARB Lina MIHALUŢA şi Adella CUCU, formatorii modulului: SM 356:2023 „INFORMARE ȘI DOCUMENTARE. ÎNREGISTRAREA BIBLIOGRAFICĂ. DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ: CERINȚE ȘI REGULI DE APLICARE” (ÎN BAZA „METODOLOGIEI DE APLICARE A NORMELOR SM 356:2023 „INFORMARE ȘI DOCUMENTARE. ÎNREGISTRAREA BIBLIOGRAFICĂ. DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ: CERINȚE ȘI REGULI DE APLICARE”, CHIȘINĂU, 2024), au relatat despre cerințele și regulile de aplicare ale standardului, recunoscând rolul crucial pe care îl are standardizarea în asigurarea coerenței și accesibilității informațiilor bibliografice.

Foto

11 iunie, 2024

Şcoala de Vară 2024. Ziua a 2-a de formare continuă

Ziua a doua de formare continuă a bibliotecarilor participanţi la Şcoala de Vară 2024 a continuat cu o sesiune despre „Sinteza informațiilor în activitate”, din lucrarea „Explorarea Metodelor de Cercetare în Biblioteconomie și Știința Informării / N. ȚURCAN”, participanții s-au concentrat pe tehnici avansate de sintetizare a informațiilor și aplicarea acestora în practică, formator Elena CRISTIAN.

Tot în cadrul acestei sesiuni, formabilii au abordat tema Semnătura Digitală - provocări și soluții, scopul fiind înțelegerea mai bine a avantajelor semnăturii digitale, securitatea, autentificarea și beneficiile ei.

În mediul academic în continuă evoluție, menținerea actualizată a datelor și a profilului personal devine crucială pentru susținerea unei prezențe academice relevante. În acest sens, modulul privind Gestionarea și menținerea profilului Orcid: sfaturi în menținerea profilului actualizat și gestionarea datelor în mod eficient, formatori Mihaela STAVER, Elena ŢURCAN s-a axat pe importanța unui profil ORCID actualizat și corect gestionat şi a inclus îndrumări în actualizarea constantă a informațiilor profesionale și academice şi adăugarea de noi publicații. 

Aceste module au oferit atât o bază teoretică solidă cât și exerciții practice care vor îmbunătăți competențele digitale și academice ale participanților.

Foto


10 iunie, 2024

Start Şcolii de Vară pentru bibliotecari, 2024

La Biblioteca Ştiinţifică a USARB, în data de 10 iunie 2024, a demarat cea de-a VIII-a ediţie a Şcolii de Vară pentru bibliotecari. Orele se vor desfăşura în perioada 10-14 iunie şi vor oferi o dezvoltare profesională de îmbunătățire a cunoștințelor și abilităților în domeniul biblioteconomiei și al serviciilor de bibliotecă. 

În cadrul primei întruniri, bibliotecarii şi-au îmbunătățit competențele profesionale și personale prin explorarea unor subiecte importante și de actualitate: Psihologia Pozitivă în dezvoltarea personală și profesională, Inteligența Artificială în biblioteci și Cercetarea Etnografică.

În cadrul mesei rotunde Implicațiile psihologiei pozitive în dezvoltarea personală și profesională, formator Silvia BRICEAG, doctor în psihologie, conferențiar universitar USARB, a relatat despre aspectele pozitive ale vieții umane, precum fericirea, bunăstarea și potențialul uman, care sunt ţintele dezvoltării personale şi conceptele cheie ale psihologiei pozitive. Participanții au învățat cum să-și identifice și să-și folosească punctele forte, contribuind astfel la bunăstarea lor personală și la crearea unei atmosfere primitoare în bibliotecă. 

Sesiunea dedicată cercetării etnografice, formatori: Angela HĂBĂŞESCU, Olga DASCAL a oferit formabililor cunoștințe esențiale pentru înțelegerea profundă a comunității pe care o deservesc. Prin metode de observare participativă și interviuri, participanții au învățat cum să colecteze și să analizeze date despre comportamentele și nevoile utilizatorilor.

Un alt subiect important a inclus Inteligența Artificială (IA) în biblioteci: o resursă pentru bibliotecari sau o amenințare? formator Tatiana PRIAN. Participanții au avut ocazia să afle despre modul în care AI poate fi utilizată îmbunătățind eficiența operațională și experiența utilizatorilor, ce este un Prompt şi care sunt funcționalitățile cheie ale ChatGPT Sidebar, Narakeet. De asemenea, s-au discutat potențialele provocări și amenințări pe care AI le poate aduce, precum și modurile de a le gestiona. Această sesiune a oferit atât teorie cât și activități practice, precum cunoștințe necesare pentru a înțelege și utiliza inteligenţa artificială în activitățile zilnice în bibliotecă.

Școala de Vară pentru bibliotecari reprezintă un pas important în direcția modernizării și îmbunătățirii serviciilor bibliotecii. Prin participarea la aceste ore, bibliotecarii universitari bălţeni au obţinut cunoștințe necesare pentru a integra eficient tehnologiile de inteligență artificială în activitățile de bibliotecă, sporind astfel calitatea serviciilor oferite comunității.

Foto


30 mai, 2024

Oră de formare profesională continuă. Mai 2024

La Biblioteca Ştiinţifică USARB, în data de 29 mai 2024, s-a desfăşurat ora de formare profesională pentru bibliotecari din luna mai. În cadrul şedinţei au fost prezentate următoarele subiecte:

  • Cercetarea de focus-grup (din lucrarea „Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării” / N. Țurcan), formatori Snejana Zadainova, Aliona Purici
  • Metoda Delphi (din lucrarea „Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării” / N. Țurcan), formator Gabriela Cazacu
  • Canva vs PPT: asemănări şi deosebiri, formator Tatiana Pogrebneac
  • Reflecţii profesionale, formator Lilia Ababii

Bibliotecarii au fost informaţi cu metode privind cercetarea de focus-grup, cât și metoda Delphi care sunt instrumente valoroase în colectarea și analizarea datelor în diverse domenii, au dobândit competențe tehnice pentru a rămâne relevanți într-o lume digitală în continuă schimbare şi au reflectat asupra noțiunii de ChatGPT, despre anumite provocări și limitări.

Cu siguranță, aceste competențe îi vor ajuta pe bibliotecari să își îmbunătățească serviciile și să ofere resurse mai relevante și mai utile comunității lor. Coordonator: Mihaela Staver, Centrul de Cercetare şi activitate metodologică.

Foto