01 noiembrie, 2023

InterBiblio, nr. 1 (3) : Buletin informativ

Vă îndemnăm să accesaţi numărul 1(3), 2023 al buletinului InterBiblio, care este dedicat personalului din biblioteci şi cuprinde informaţii ce se referă la publicațiile, reuniunile și resursele profesionale.

În paginile acestei revistei sunt abordate subiecte ce ţin de recomandările Consiliului Europei / EBLIDA privind legislația și politica bibliotecilor în Europa, cum funcţionează politicile comparative ale împrumutului electronic în bibliotecile publice europene, modelarea viitorului prin Rezoluția Consiliului Uniunii Europene privind planul de lucru al Uniunii Europene pentru cultură 2023–2026.


14 iunie, 2023

Final Şcoala de Vară 2023

La Biblioteca Ştiinţifică USARB a finalizat cursul de instruire profesională pentru bibliotecari din cadrul Şcolii de Vară 2023, coordonator Mihaela Staver, perioada de desfăşurare 05-12 iunie 2023.

Încheierea cursului de formare marchează sfârșitul unei etape de formare, iar bibliotecarii universitari bălţeni sunt deschişi să-şi dezvolte abilitățile și să învețe în mod continuu, participând la ateliere, conferințe și alte evenimente relevante pentru domeniu. O comunitate puternică este cea, în care mai multe persoane manifestă gândire critică, spirit de inițiativă şi implementează idei inovaţionale.

Programul a inclus 19  prezentări și aplicații practice, iar participanţii, 37 de bibliotecari, şi-au aprofundat competenţele digitate fiind implicaţi în studierea şi aplicarea produselor informaţionale moderne.

Cei 18 formatori ai Şcolii de Vară 2023 au prezentat subiecte relevante, oferind cunoștințe și noi abilități ce vor fi implementate în activitatea profesională.

Domeniul biblioteconomiei este în continuă evoluție, iar noile tehnologii și practici apar în mod constant.

Subiectele abordate au avut ca axe de conţinut:

 • Crearea unei diagrame Venn – Mihaela Staver;
 • Noi instrumente online utile de îmbunătățire a serviciilor pentru utilizatori BŞ a USARB – Veronica Barbăroş;
 • Principii de bază privind (crearea/prezentarea) referinţelor bibliografice a documentelor electronice conform SM ISO 690:2022 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare (în vigoare din data de 06.04.2022) – Anna Nagherneac, Aculina Mihaluţa;
 • Evaluarea finală.

Școala de vară a însemnat un impact semnificativ pentru bibliotecari, oferindu-le oportunități valoroase de învățare, dezvoltare profesională şi bune practici.08 iunie, 2023

Noi oportunități în cadrul Şcolii de vară

Şcoala de vară, ediția anului 2023 a continuat  punând accent pe tehnologii și instrumente care pot sprijini și îmbunătăți activitatea în bibliotecă. Tehnologia este pretutindeni și tinde să-și extindă utilizările în toate domeniile societății.

Tematicile abordate în cadrul ahhmtzctivităţii au inclus o varietate de subiecte relevante pentru bibliotecari, cum ar fi:

 • Bibliologul şi profesorul Mircea Regneală – „omul unei profesii” la 80 ani - Lilia Ucraineţ;
 • Flipsnack – şabloane interactive de proiectare a materialelor promoţionale – Silvia Ciobanu;
 • Redactarea datelor din conturile Google Scholar, ORCID, BASE, Academia.edu: practici pentru bibliotecari – Elena Ţurcan, Mihaela Staver;
 • Training privind accesarea resurselor în bazele de date – Olga Dascal;
 • Piktochart – instrument digital pentru elaborarea produselor de design grafic – Angela Hăbăşescu.

Participanții au avut ocazia să-și împărtășească experiențele și să învețe unii de la alții, să creeze noi conexiuni și să-și extindă abilităţile. Introducerea tehnologiei în activitatea bibliotecarilor este, fără îndoială, cea mai eficientă modalitate de a oferi utiizatorilor oricând și oriunde accesul la o informaţie de calitate.

07 iunie, 2023

Dezvoltarea competențelor în cadrul Şcolii de vară

Formarea profesională a bibliotecarilor universitari bălţeni continuă în cadrul Şcolii de vară 2023 şi include dezvoltarea competențelor și cunoștințelor necesare pentru a oferi servicii de calitate studenților, profesorilor și cercetătorilor.

Subiecte abordate:

 • Regulamentul privind gestionarea colecţiilor de bibliotecă – Elena Cristian, Lina Mihaluţa
 • Istoria catalogării corporative – Adella Cucu
 • Слово года – Marina Şulman

06 iunie, 2023

Formare profesională în cadrul Şcolii de Vară

A doua zi de formare în cadrul Şcolii de vară 2023 a inclus o serie de subiecte relevante care vizează dezvoltarea abilităților și cunoștințelor specifice domeniului. Printre subiectele abordate în cadrul formării profesionale se numără:

 • Catalogarea documentelor conform modelelor conceptuale ale IFLA – Varvara Ganea
 • Etica Cercetării (cap. din lucrarea „Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării” / N. Țurcan) – Natalia Luchianciuc, Diana Găină
 • Indexarea literaturii din domeniul „Războaie” – Taisia Aculova
 • Crearea cărţilor electronice cu Storyjumper – Elena Ţurcan


Formatorii şi-au împărtășit cunoștințele și experiența lor cu colegii săi într-un mediu interactiv și participativ. Formabilii au avut de asemenea, ocazia de a interacționa, adresa întrebări, oferind feedback și informații suplimentare, fiind unul dintre cele mai valoroase aspecte ale evenimentului. Interacțiunea și discuțiile atât cu ceilalți participanți, cât și cu formatorii, contribuie la o experiență bogată și benefică în cadrul evenimentului.

05 iunie, 2023

Şcoala de Vară 2023!

La Biblioteca Ştiinţifică a USARB a fost lansată cea de-a 7 ediție a Școlii de Vară.

Subiecte abordate:

 • Politici de formare a BŞ USARB – M. Staver
 • Drepturi de autor și Domeniul Public – V. Topalo
 • Tipurile principale ale designurilor de cercetare – G. Cazacu
 • Aplicații web de la 123apps - editați, convertiți, creați – T. Prian

În următoarele zile bibliotecarii universitari bălţeni vor avea ocazia de a participa la sesiuni interactive și ateliere practice, în care vor explora cele mai noi tendințe și instrumente din domeniu.

Școlile de vară pentru bibliotecari oferă oportunități excelente de a-şi dezvolta abilitățile și cunoștințele în domeniul biblioteconomiei. Prin participarea la școala de vară, bibliotecarii pot învăța noi tehnici și abordări pentru a-și îmbunătăți serviciile bibliotecii, pentru a răspunde mai eficient nevoilor utilizatorilor și pentru a rămâne la curent cu ultimele tendințe și inovații din domeniu.

31 mai, 2023

Şcoală de Vară 2023

Program de formare profesională continuă în cadrul Şcolii de Vară 2023.

În data de 5 iunie 2023, la Biblioteca Ştiinţifică USARB va demara cea de-a VII-a ediţie a Şcolii de vară. Orele se vor desfăşura în perioada 5-12 iunie şi vor oferi o dezvoltare profesională a bibliotecarilor, îmbunătățind cunoștințele și abilitățile în domeniul biblioteconomiei și al serviciilor de bibliotecă.