02 octombrie, 2013

Formarea / atribuirea vedetelor de subiect: experiențe, probleme, aplicaţii practice”

În cadrul orei Formarea / atribuirea vedetelor de subiect: experiențe, probleme, aplicaţii practice, grupul de bibliotecari din serviciul Comunicarea Colecțiilor, antrenați în descrierea bibliografică a articolelor din publicații în serie (reviste, ziare) au demonstrat procesul de creare a vedetelor de subiect la câte 5-6 articole descrise și înregistrate în programul TinLib: Angela Hăbăşescu - pedagogie;  Aliona Purici – economie, drept; Gherda Palii – filologie, Irina Zalîgaeva - generalităţi. Consultant: Taisia Aculova, bibliograf, oficiul Referințe Bibliografice.

Analiza publică a lucrului efectuat a evidențiat necesitatea îmbunătățirii cunoştinţelor bibliotecarilor prin lectura bibliografiilor de specialitate, organizarea atelierelor de lucru şi consultaţiilor mai frecvente cu cooordonatorul grupului de lucru Descrirea analitică şi vedete de subiect – bibliograful principal Taisia Aculova.