02 octombrie, 2013

Formare profesională continuă

În Bibliotecă a demarat ciclul orelor de instruire cu genericul „Reguli de indexare. Vedeta de subiect”. Primul atelier „Reguli de indexare Lives-ro: Locuri. Denumiri geografice. Istorie” a avut drept scop consolidarea cunoştinţelor despre regulile de indexare a documentelor referitoare la nume geografice şi locuri conform Ghidului de indexare Lives-ro şi analiza greşelilor tipice în formarea vedetelor de subiect. Formator: Taisia Aculova, bibliograf principal, coordonator al Grupurilor de profil ale Bibliotecii: REDACTAREA FIŞIERULUI DE AUTORITATE VEDETE DE SUBIECT şi FIŞARE ANALITICĂ.
Surse utile: