02 octombrie, 2013

Comunicare profesională

Lina MIHALUŢA, Director adjunct, BŞ USARB a relatat despre participarea la întrunirea profesională organizată de ABRM în cadrul proiectului Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociații puternice pentru biblioteci), desfăşurată pe 24 septembrie la Biblioteca Publică „Transilvania”. La activitate au fost prezente: Fiona Bradley, IFLA; Winnie Witzansky, IFLA. Moderatoare: Mariana Harjevschi, Președintele ABRM. Au fost prezentate comunicările: Mariana Harjevschi Reușitele de advocacy și politici instituţionale ale ABRM; Natalia Cheradi Regulament intern de ordine şi funcţionare a Consiliului şi Biroului executiv al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova; Tatiana Coșeri. Filialele Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Baza de date a membrilor; Nelly Țurcan. Suportul ABRM pentru instruirea continuă; Rodica Avasiloae. Conceptul conferinței ABRM; Zinaida Stratan. Conceptul paginii web ABRM. Activitatea în grup s-a axat pe subiectele: Instruirea continuă;  Advocacy; Instrumente profesionale; Comunicare teritorială.