19 mai, 2015

Cursurile de formare profesională de scurtă durată „MODULUL: CLASIFICARE. INDEXARE”

La Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în perioada 7-15 mai au loc CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ „MODULUL: CLASIFICARE. INDEXARE” (75 ore). Formatori: Iulia TĂTĂRESCU, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, Lina MIHALUŢA, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică USARB, Taisia Aculova, bibliograf principal, serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică USARB, Liubovi KARNAEVA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF „Nicolae Testimiţeanu”, Natalia GOIAN, conferenţiar univ., Catedra biblioteconomie şi asistenţă informaţională USM.
Grupul ţintă – 33 de bibliotecari, angajaţi ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM şi Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF, BCU USM.