26 februarie, 2015

Comunicat privind lucrările Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI

Pe 20 februarie 2015, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a organizat cea de-a 3-a ediţie a Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM  FAINA TLEHUCI la care au participat bibliotecarii universitari bălţeni şi colegi din instituţiile similare din Chişinău.
 În cuvîntul de deschidere, Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a relatat despre semnificaţia deosebită a evenimentului, Doamna Faina Tlehuci, consacrînd 40 de ani operei sale de o viaţă - Bibliotecii Institutului Pedagogic, apoi a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
În cadrul ședinței în plen Despre nobleŢea şi dăruirea profesională a DOAMNEI Faina Tlehuci Amintiri, reflecţii, aprecieri, impact inginerul Radu Moţoc, membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi a fost , ca de obicei, prezent cu un omagiul respectuos,  întitulat simbolic „Doamna”:Această manifestare de re-memorare este o consecinţă firească a respectului şi dragostei pe care colaboratorii din cadrul Bibliotecii o au faţă de remarcabila profesionistă care a pus bazele acestei biblioteci de la proiectare - la un stadiu de primă mărime pentru bibliotecile din republică şi din Europa Centrală”.

    
În  secţiunea Colecţiile Bibliotecii - grija si mîndria unui adevărat bibliotecar au fost prezentate nouă studii realizate de  bibliotecarii bălţeni şi Cătălina Gârlea de la Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, întitulat Parteneriat educaţional: aspecte internaţionale şi instituţionale: cazul DIB ULIM. Tematica abordată a fost pe cît de diversă atît de interesantă. Elena Harconiţa a vorbit despre abordarea sistemică a colecţiilor BŞ USARB (anii 2001-2014); Angela Hăbăşescu şi Olga Dascal au descris parteneriatul educaţional: aspecte internaţionale şi instituţionale;  Ana Nagherneac, Elena Scurtu şi Maria Fotescu au susţinut proiectul Bibliografii etnografice - forme noi şi tradiţionale de prezentare; Elena Cristian a trecut în revistă unele lucrări reprezentative ale tiparului din sec. XVIII-lea în colecţia BŞ USARB;  Elena Ţurcan  a evidenţiat etapele  evoluţiei  CZU – un limbaj de indexare întotdeauna actual; Marina Şulman a propus o retrospectivă a colecţiei de carte rară în limba rusă; Lilia Melnic şi Lilia Ababi au adus în faţa publicului numele lexicografilor de talie mondială în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB iar Varvara Ganea a propus un studiu detaliat asupra Anatomiei Cărţii.Un moment semnificativ şi cutremurător al colocviului l-a constituit inaugurarea expoziţiilor personale ale Ecaterinei COSTIN (19 iulie 1989 – 9 iunie 2011) „STEAUA DE JOI” şi Ludmilei COSTIN „POEMELE MAMEI...”, lucrări oferite de Ludmila Costin, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, prezentate de Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială, care a spus că „este pentru prima dată cînd spaţiile Bibliotecii noastre găzduiesc  astfel de expoziţii: ale regretatei fiice şi îndureratei mame”. Farmecul culorilor au inundat-o pe tînăra talentată care a lăsat în urmă o trenă de picturi lucrate în acuarelă, pastel, ulei prin care şi-a exprimat gîndurile şi visele adolescente...  Expoziţia POEMELE MAMEI scrise  nopţi în şir cu acul pe pînză, înnecîndu-şi lacrimile şi durerile inimii în zestrea pe care nici odată nu o va folosi  scumpa şi unica fiică ... opresc toţi vizitatorii Bibliotecii pentru un moment de reculegere..

La cea de-a II-a secţiune Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite  s-au produs Valentina Topalo, care a vorbit despre utilizarea e-revistelor ştiinţifice din bazele de date abonate de Biblioteca Ştiinţifică USARB; Mihaela Staver cu  Arhiva electronică instituţională ORA-USARB - un instrument necesar pentru instruirea la distanţă. Valentina Vacarciuc şi Aliona Purici au prezentat  un studiu privind calitatea serviciilor  în sălile de lectură; Ala Lîsîi  a analizat impactul expoziţiilor virtuale asupra comunităţii universitare bălţene iar Taisia Aculova a făcut un studiu comparativ al principiilor de construire a Vedetelor de subiect, nume geografice de Biblioteca Congresului SUA şi Biblioteca Natională a Franţei.
În continuare Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate a prezentat volumele, ed. I și  II a Materialelor Colloquia Bibliothecariorum, editate de  Biblioteca Ştiinţifică USARB (col. de red. E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan, S. Ciobanu, V. Topalo, S. Şişcanu) ambele fiind expuse pe site-ul Bibliotecii. Lucrările au fost premiate în cadrul Concursului Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, Secţiunea Biblioteconomie.
Biblioteca aduce mulţumiri  Victoriei Toma, director al Bibliotecii Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru importantele donaţii de carte oferite.
În final participanţii au discutat, au făcut un schimb de idei şi experienţe, dialogul fiind util, iar discursurile motivaționale. Menţionăm importanţa acestui eveniment profesional  şi atmosfera deosebită creată de bibliotecarii consacraţi ştiinţei biblioteconomice, care vin să amplifice recunoaşterea valorii profesionale a bibliotecarului, precum şi creşterea vizibilităţii bibliotecilor în societatea contemporană. 
Galerie foto: https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/sets/72157650595735609/