06 octombrie, 2014

Ora de informare pentru bibliotecari

Veronica BARBAROŞ, Valentina VACARCIUC, Gabriela CAZACU, bibliotecari în Serviciul Comunicarea Colecţiilor şi Antonina ANTONOVA, bibliotecar în Serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică, membri ai Grupului Promotorii resurselor info-documentare, au prezentat achiziţiile recente în cadrul Orei de informare pentru bibliotecari. Prezentările în PowerPoint, alături de revista bibliografică, pe domeniile: Ştiinţe socio-umanistice şi economice; Ştiinţe reale şi naturale; Ştiinţe filologice au sporit capacitatea de receptare a audienţilor.