15 octombrie, 2014

Comunicat privind lucrările COLLOQUIA PROFESSORUM

Ediţia a V-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Secţiunea: Biblioteca universitară în sistemul necesităţilor informaţionale ale studenţilor şi cadrelor didactice, Vineri, 10 octombrie 2014

Moderator: Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii.

Au participat 24 de bibliotecari, inclusiv 7 reprezentanţi: Ludmila CORGHENCI, director adjunct, Irina Cerneauscaite, coordonator CID ULIM de la Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Ludmila SPINEI, șef serviciu, Tatiana CIORNOLUȚCHII, bibliograf de la Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,Andrei Lupan” a AȘM, Olesea DOBREA, şef secţie Automatizare Tehnologii de Bibliotecă, Angela GheorghiţA, bibliotecar - Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Elizaveta CHIRIAC, şef serviciu Lectură Publică Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Margareta DIACONU de la Camera Naţională a Cărţii.
Participanţii la COLLOQUIA, au fost prezenţi la şedinţa în plen, moderată de către Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, audiind  comunicările: Mihaela MOCANU,  dr., cerc. şt., Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, Abordarea interdisciplinară – modă sau necesitate în cercetarea științifică?; Vasile ŞARAGOV, dr. hab., conf. univ. Experienţa în utilizarea analizei de sistem în procesul de studiu.
Sala de Conferinţe a Bibliotecii a găzduit lucrările secţiunii Biblioteca universitară în sistemul necesităţilor informaţionale ale studenţilor şi cadrelor didactice, susţinute fiind 15 comunicări. Au fost abordate următoarele subiecte: studiile sociologice pentru noile politici bibliotecare; contribuţia Bibliotecii Ştiinţifice în procesul educaţional şi de cercetare; importanța instituției info-documentare în acreditarea specialității de Drept; cultura informaţiei – axă a procesului de formare continua a bibliotecarilor; performanţa cercetării ştiinţifice a universitarilor bălţeni: studiu scientometric; site-ul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale prin prisma criteriilor de calitate; implicarea bibliotecii universitare în procesul de evaluare a programelor de formare profesională în domeniul de studii Drept: pe marginea experienţei Departamentului Informaţional Biblioteconomic; rolul Bibliotecii universitare în asigurarea informaţională şi crearea condiţiilor pentru lucrul individual al studenţilor; biblioteca universitară în viaţa virtuală a studentului; calitatea serviciilor de referinţe în viziunea studenților și cadrelor didactice; Rolul cuvintelor - cheie în cercetarea și scrierea articolelor ştiinţifice; depozitul Obligatoriu Universitaria – parte a patrimoniului naţional; universul publicaţiilor periodice din domeniul pedagogiei în formarea viitorului specialist; colecţiile particulare - parte componentă a patrimoniului universității bălțene; biblioteca universitară – o privire în viitor.
Colloquia a realizat un dialog profesional constructiv, prezentările au generat dezbateri, participanţii au intervenit cu informaţii şi propuneri utile. Fiecare comunicare a avut o doză de inventivitate şi originalitate, creînd o atmosferă lucrativă şi sentimentul de satisfacţie profesională pe tot parcursul manifestării.

Bibliotecarii au vizitat expoziţia Activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor USARB care a etalat încă odată bogăţia şi varietatea celor mai reprezentative lucrări editate în anii 2004 – 2014, fiind lansate lucrările:

· Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 februarie 2014 http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/colloquia_tlehuci.pdf
·         Margarita TETELEA : IN HONOREM, 2014
http://ru.calameo.com/read/001133349c8ad9be86a65
·Confluenţe Bibliologice: Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo”, Nr. 1-2 (35-36), 2014
http://ru.calameo.com/read/00113334903b083a53590

COLLOQUIA PROFESSORUM a fost încheiat într-o atmosferă foarte agreabilă. Finalul Colocviului a fost asociat cu un frumos moment artistic - master-class „Duo de pian” cu: ALIONA VARDANEAN, conf. univ., Maestru în Arte și IRINA SAVINA, lect. univ., Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice din Chişinău.

Atmosfera evenimentului a fost una distinsă. Activitatea a oferit posibilitatea menținerii în actualitatea profesiei tuturor slujitorilor cărții, oferind sentimente de mulţumire fiecărui participant.
<