04 iulie, 2014

Diseminarea Seminarului Naţional „Managementul colectivului de femei: aspecte de gender"

La şedinţa Consiliului Administrativ Dna Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii, a relatat despre participarea la Seminarul Naţional „Managementul colectivului de femei: aspecte de gender", desfăşurat de Biblioteca Ştiinţifică ASEM, director, dr. Silvia Ghinculov. Formator Dna Larisa Cuzneţov, doctor habilitat în pedagogie, prof.univ.