30 iunie, 2014

Diseminarea reuniunilor profesionale naţionale

La şedinţa de formare profesională continuă, Valentina Topalo, şef Centru Manifestări Culturale, CD ONU, CIUE, a relatat despre participarea la: Masă rotundă cu genericul „Excepţiile şi limitările dreptului de autor pentru biblioteci şi arhive: probleme actuale”, organizată de Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Secţiunea „Biblioteci universitare” din cadrul ABRM şi Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova, 12 iunie 2014, Chişinău.
În cadrul Mesei rotunde au fost discutate şi analizate problemele asigurării accesului la informaţie prin prisma viitorului Tratat privind excepţiile şi limitările în domeniul drepturilor de autor şi conexe.

De asemenea, bibliotecarii au fost informaţi despre Workshopul Introduction to SpringerLink, Dr Frans Lettenstrom, Director, Library Sales, desfăşurat la Chisinau, la Biblioteca Ştiinţifică ASEM pe 17 iunie 2014. SpringerLink este cea mai veche companie de publicaţii ştiinţifice care prin intermediul Reţelei Naţionale a Comunităţii ştiinţifico-educaţionale (RENAM) oferă utilizatorilor Bibliotecii acces gratuit, pînă la finele anului 2014, la cca 2 360 de reviste de specialitate, 4,8 milioane de articole, 7,8 milioane de rezumate ale articolelor disponibile din toate domeniile ştiinţifice, arhiva Springer anii 1996-2012 etc.