23 septembrie, 2013

Revista Confluenţe Bibliologice în format electronic

Stimaţi colegi, Vă invităm să accesaţi nr. 1-2, 2013, în versiunea electronică pe site-ul  Bibliotecii, a revistei de specialitate Confluenţe Bibliologice.
 Revista, editată de Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) a fost întemeiată în anul 2005, cu prilejul aniversării a 60-a Bibliotecii şi Universităţii. Apare trimestrial. Director de publicaţie: Elena Harconiţa, director BŞ USARB; redactor-şef (2005-2010) - Anatol Moraru, conferenţiar universitar.

Colegiul de redacţie: Lina MIHALUŢA, director-adjunct BS USARB, Valentina TOPALO, şef CD al ONU, şef Centru Manifestări Culturale, Silvia CIOBANU, şef Centru Marketing. Activitate Editorială, Elena STRATAN, şef Serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate, Alexe RĂU, directorul general al Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova, Silvia GHINCULOV, dr. în ştiinţe economice, directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Radu MOŢOC, inginer, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „C. Negri" din Galaţi, Maria ŞLEAHTIŢCHI, dr. în ştiiinţe filologice, conf. univ. Universitatea de Stat din Moldova, Nicolae ENCIU, dr. hab. în ştiinţe istorice, conf. univ. Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

 Revista este un instrument de informare şi promovare a activităţii Bibliotecii, de  formare intelectuală; publicarea materialelor despre succesele profesionale şi performanţele obţinute ; noutăţile vieţii bibliotecare; experienţe  de calitate.

Sînt prezentate aspecte importante din activitatea Bibliotecii Ştiinţifice, consemnate principalele evenimente biblioteconomice, ştiinţifice şi culturale prin articole, eseuri, sinteze, recenzii, sondaje, studii, interviuri în următoarele rubrici: Editorial, Cartea de vizită, Bibliomesager, Galeria personalităţilor, Oportunităţi moderne, Dialog continuu, Simetrii, Sărbători pentru suflet, Formare profesională, Strategii ale colaborării, Filmul colecţiei, Lecturi jubiliare, Pagini de istorie, Raftul de sus, Vitrina literară, Omagieri, În grădina (H)UMORULUI, Musafirii Bibliotecii.

Este o publicaţie realizată, în cea mai mare parte, de angajaţii Bibliotecii universitare, dar şi prin implicaţiile colaboratorilor externi: dr. Maria Şleahtiţchi, dr. habilitat Nicolae Enciu, inginer R. Moţoc, dr. Alexe Rău, Ludmila Costin, dr. Nelly Ţurcan, dr. Silvia Ghinculov, dr. Alexandru Budişteanu, dr. Anna Sofroni, Ludmila Corghenci, Vera Osoianu, drd. Natalia Cheradi, Iulia Tătărescu, Tatiana Ambroci, Letiţia Buruiană, Valentina Oneţ, Preot Vasile Secrieru.

     Se remarcă prin larga deschidere spre valorile profesiei, prin „tendinţa bibliotecarilor de la „A. Russo” de a transforma instituţia lor într-un loc de convergenţă a celor mai avansate idei bibliologice bălţene, naţionale şi internaţionale, lucru care le stă în puteri şi le reuşeşte” (Alexe Rău).

Apare în format tipărit şi electronic pe site-ul Bibliotecii.