12 iulie, 2013

Sesiunea de instruire a formatorilor Bibliotecii în domeniul TIC

Formator: Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi Activităţi în Reţea