25 septembrie, 2019

Nou! Ghid de utilizare a IBN pentru evaluarea performanțelor în cercetare!

În atenția cercetătorilor, managerilor instituțiilor din sfera CDI, bibliotecarilor, colegiilor de redacție a revistelor științifice!

În Republica Moldova o sursă pentru evaluările bibliometrice la nivel național este Instrumentul Bibliometric Național (IBN), dezvoltat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI).

În scopul facilitării utilizării IBN pentru evaluările bibliometrice IDSI a elaborat Ghidul de utilizare a Instrumentului Bibliometric Național pentru evaluarea performanțelor în cercetare.