luni, 26 iunie 2017

Ședință de monitorizare a Proiectului LNSS, Programul Erasmus+

Pe 23 iunie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a avut loc Ședința de monitorizare a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prindezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, ProgramulErasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior (2015– 2018) cu participarea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, Claudia Melinte și Cristina Gherman.

Mesajul de salut din partea Rectoratului l-a rostit Dr. Nelly Amarfii - Railean, prorector pentru Relaţii Internaţionale USARB, care a accentuat importanţa participării în proiecte internaţionale, plusvaloarea şi beneficiile pe care le aduc instituţiilor şi fiecărui angajat.
Claudia Melinte, coordinator al proiectului, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova, a expus obiectivele monitorizării, mentionând faptul că monitorizarea pe teren a proiectului nu este un exercițiu de control, ci de a oferi ajutor, încredere, este un suport pentru buna derulare a proiectului. 

Un alt moment important al monitorizării este de a evidenția și promova bunele practici din cadrul proiectului, utilizarea şi explorarea tuturor facilităților în timpul care a mai rămas până la finalizare (1,5 ani) prin discuții, întrebări şi acţiuni. Este important ca toate problemele, dificultățile, temerile să fie expuse și transmise coordonatorului de la Bruxelles.
Rodica Sobieski-Camerzan, director BȘ AAP, în comunicarea ImplementareaProiectului LNSS: activități și realizări, a prezentat istoricul derulării Proiectului, partenerii, exprimându-și satisfacția de colaborarea bună cu partenerul de proiect BȘ USARB. A trecut în revistă, scopul, obiectivele, impactul și relevanta proiectului, mobilitățile și impactul activităților de instruire, elaborarea/testarea Curriculumul modulului pilot 3. Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari.
Elena Harconița, director BȘ USARB, în comunicarea Proiectul LNSS – factor important înadoptarea schimbărilor, a evidențiat importanța Proiectului pentru ridicarea bibliotecilor-participante la standardele educaţionale şi profesionale internaţionale prin faptul că propune şi dezvoltă Programe de calitate privind dezvoltarea personalului de bibliotecă şi într-o manieră profundă, în condiţia absenţei finanţării naţionale, regionale şi locale. A contorizat activităţile de Proiect în cadrul pachetelor de lucru, mobilitățile, prezentarea/testarea Curriculumului Modulului pilot 8. Politica de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii, vizibilitatea Proiectului (sit-ul USARB, sit-ul pagina Proiectului, sit-ul Ministerului Educaţiei, rețele sociale, comunicări în cadrul colocviilor, articole în publicații de specialitate, materiale promoționale).

Rapoartele privind organizarea LIBRARY NATIONAL AWARENESS DAY - 2017 la Academia de AdministraţiePublică și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, au fost prezentate de Silvia Dulschi dr., conf., șef Direcție știință și doctorat, AAP și Aculina Mihaluţa, dir. adjunct BŞ USARB. Ziua de 3 mai 2017 a încheiat festivităţile consacrate Zieli Bibliotecartului - Zilei Naționale de Sensibilizare privind Bibliotecile, fiind sărbătorită la nivel de Guvern cu participarea Viceministrului Culturii Igor Şarov. În biblioteci au fost desfăşurate diverse activități consacrate Cărţii, Lecturii, Bibliotecii şi Bibliotecarului.
Cu impresii de la Trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP): cunoştinţe si abilităţinoi au venit bibliotecarele USARB, participante la Trainingul din 5-6 iunie 2017 - Gabriela Cazacu, Gherda Palii, Tatiana Pogrebneac, care au au vorbit în limba engleză, demonstrând dexterităţile linguale şi de prezentare în public. 
Ședința a continuat cu Sesiunea de întrebări și răspunsuri, discuții pe marginea implementării proiectului la BȘ AAP și BȘ USARB. Reprezentanții Erasmus+ și membrii echipei de implementare a proiectului au discutat succesele dar și întrebările apărute pe perioada de referință (1,5 ani): produsul final al Proiectului; expertizarea Curriculumului; utilizarea resurselor disponibile; renunțarea la softul planificat în favoarea unor echipamente necesare; recomandări privind continuarea/lansarea Proiectului la nivel national; aplicarea la noi proiecte Erasmus+; realizarea unor întâlniri la Oficiul Naţional Erasmus+ în Moldova cu contabili și invitați ai Ministerului Finanţelor privind soluționarea diverselor situații financiare; explicații privind modalitățile tehnice de transfer a resurselor financiare pentru parteneri; viziunea de ansamblu a partenerilor asupra modulelor Curiculumului.
Ana Bejenaru, contabilă șef la USARB a relatat despre experiența pozitivă a gestionării financiare a Proiectului, a răspuns la întrebări ce vizeaza aspectul financiar al proiectului, relatii cotractuale, probleme de transfer, contul personal al proiectului, gestionarea informatizată a cheltuielilor și veniturilor.
În final, reprezentanții oficiali ai Erasmus+ Cladia Melinte și Cristina Gherman s-au arătat multumiți de mersul și rezultatele ședinței de monitoring, ideea promovării monitoringului în acest Proiect, anume la Bălți, fiind binevenită, Biblioteca Ştiinţifică având experiență deja în cîteva proiecte internaționale. S-au pus accentele și au fost apreciate bunele pracici împărtășite, punctele forte, promovarea și vizibilitatea proiectului, comunicarea eficientă și relațiile frumoase ale partenerilor de Proiect, ceea ce asigură o reușită și o bună finalitate a Proiecului, o eventuală colaborare pe viitor și în alte proiecte ERASMUS+.
Bibliotecile au fost îndemnate să profite de posibilitățile Erasmus+ pornind de la această frumoasă experiență și de a solicita partenerilor aplicarea în proiecte, contribuind la internaționalizarea universităților prin inernaționalizarea personală.
Dr. Nelli Amarfii-Railean a specificat importanța proiectelor la USARB, relațiile de conlucrare și disponibilitatea angajaților Bibliotecii care este un model nu numai pentru bibliotecile din țară dar și chiar cele europene. Musafirii Bibliotecii, ambasadori, profesori invitați din Europa sunt întotdeauna fascinați de organizarea, serviciile, personalul competent, deschis și binevoitor, Biblioteca fiind un atu al USARB.
Elena Harconița a multumit echipei de bibliotecari USARB, Rectoratului şi cadrelor didactice pentru înţelegere şi colaborare, reprezentanților Erasmus+ pentru susținere și asistență relevantă, BȘ AAP care a făcut opţiunea anume pentru partenerul de la Bălţi.

La eveniment au participat reprezentanți ai Administrației USARB, echipele de participanți în proiect ai BȘ AAP și BȘ USARB, bibliotecarii USARB.

Şcoala de Vară la BŞ USARB

21 iunie 2017

În perioada 0I-20 iunie 2017, bibliotecarii USARB au participat la Şcoala de Vară, organizată în cadrul programului anual operativ al Bibliotecii de implementare a Proiectelor internationale - Programul Erasmus+ al Uniunii Europene Proiect de Consolidare a Capacităților Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor [LNSS] şi Proiectul “Modernizareaserviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova. 

Bibliotecarii şi-au consolidat şi modernizat competenţele şi abilităţile fiind implicaţi în traininguri, work-shopuri de studiere şi aplicare a produselor informaţionale moderne, în cadrul modululului  Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale. Tematica Şcolii de Vară a inclus:  managementul datelor de cercetare, înregistrare, operare, gestionarea datelor în Ceeol, Zenodo, Coogle Scholar, instrumente de regăsire a informaţiei, evaluarea cercetării în Publish or Perish  si Google Academic, factori de impact, etica utilizării informaţiei, plagiatul, noi posibilităţi oferite de baze de date scientometrice, eLIBRARY.RU, atribuirea licenţei Creative Comons, facilităţi FineReader, crearea tutorialelor electronice, chestionare în SurveyMonkey,  precum şi modificări în CZU, descrierea analitică în Aleph, facilităţi PrimoExLibris etc.

Bibliotecarii formatori pentru Cultura informaţiei  în USARB, absolvenţi ai cursurilor de instruire în cadrul acestor proiecte, inclusiv MISISQ -Tempus, WP3 Cultura Informaţiei, au utilizat diverse forme şi metode interactive, aplicaţii, prezentări, teste, tutoriale online care au facilitat asimilarea informaţiei.

Participanţii au beneficiat de un echipament modern: tabla interactivă, proiector, laptop,  achiziţionat în cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene Proiect de Consolidare a Capacităților Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor [LNSS] şi  Proiectul “Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”.

 La şedinţa de închidere a Şcolii de Vară, Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB a  menţionat importanţa acestei acţiuni de  diseminare şi formare profesională continuă  în cadrul proiectelor internaţionale, a felicitat  participanţii pentru cunoştinţele asimilate şi formatorii care s-au implicat cu toată responsabilitatea şi competenţa profesională.  Participanţii şi formatorii au intrat în posesia Certificatelor  Şcolii de vară a BŞ USARB, ediţia 2017, contibuind la  dezvoltarea unei Biblioteci inovatoare în vederea asigurării  învăţământului superior  de calitate.


joi, 8 iunie 2017

(Infografic) Zece lucruri despre Biblioteca Universității din Bălți pe care, probabil, nu le știai

(Infografic) Zece lucruri despre Biblioteca Universității din Bălți pe care, probabil, nu le știai: Pentru mulți, noțiunea „Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți” se asociază, volens-nolens, cu Biblioteca Științifică a acestei instituții. În timp, Biblioteca a devenit una dintre cele mai importante instituții de profil nu numai din regiunea de nord, ci și din țară. Considerată drept „inimă” a Universității, Biblioteca Științifică a fost, pe parcursul anilor, locul unde „au crescut” mai multe personalități. Pragul acestei instituții, în cei peste 72 de ani de activitate, a fost trecut de mii de studenți, iar importante personalități din Republica Moldova și din străinătate au participat la diverse evenimente culturale de aici și au apreciat importanța acestei instituții – una dintre cărțile de vizită a Universității din Bălți.

http://stiripozitive.eu/

Bibliotecarii USARB laTrainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP) în cadrui Proiectului LNSS, Programul Erasmus+

În zilele de 5-6 iunie 2017, 30 de bibliotecari ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB au participat  la trainingul Limba Engleză pentru scopuri specifice (ESP) în cadrul Proiectului LNSS, Programul Erasmus+.

După mesajul de inaugurare a trainingului de către Nelly Amarfii-Railean, prorector pentru relaţii internaţionale USARB şi Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, formatorii internaţionali Profesorul Gerard CULLEN și profesorul-trainer Swen RIDDEL de la Pyramida Group, Germania, au divizat participanţii în două grupuri: nivel avansat şi începători / intermediari în domeniul limbii engleze.
Primul grup a folosit abilităţile personale în procesul de prezentare a subdiviziunilor Bibliotecii, Profesorul Gerry CULLEN îmbinând descoperirea nivelului fiecărui angajat cu instituţia infodocumentară din Nordul Moldovei. Ulterior, audienţii au învățat cum să completeze CV-ul Europass în conformitate cu standardele europene, cum să scrie o scrisoare de motivație și cum să facă o prezentare de calitate. După ce s-au familiarizat cu subiectele de instruire, bibliotecarii au avut un feedback cu formatorul.
Alt grup a lucrat cu profesorul Swen RIDDLE, una din sarcinile propuse fiind de asemenea CV-ul Europass şi o serie de exerciții cu traduceri din suportul de cutrs LNSS Essential English Grammar for beginners/false beginners (a1-a2 cefr), teste din Headway online pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi îmbunătățire a cunoştinţelor de limbă engleză.

La finele trainingului, bibliotecarii au primit Certificate de participare şi au exprimat gratitudinea pentru oportunităţile de care au beneficiat şi mai urmează să se bucure în procesul de derulare a Proiectului LNNS.

Spicuiri din Impresiile participanţilor:

 Valentina Topalo, Chief librarian: The unforgettable Days for university librarians.
I participated at the Training on ESP organized by the Pyramid Group (Germany) for Balti university advanced librarians.The training was held by Dr. Gerard Cullen. The programme of the training was very busy. Dr. Gerard Cullen had to brief librarians during two days about how to make Europass CV according to the European standards, how to write a motivation letter and how to make a well and interesting Power Point presentation, including library's guiding and discussing on Erasmus + CBHE project website.
The training on ESP issues was a pleasant surprise and unique in the sense that the organizer impressed me not only by the excellent combination of the organization of the training, abundance of useful information ,but with the way the material was selected and presented (the selection of video material for reflecting the presentation issue in the library).
Another thing was improving of English language which will contribute to upgrading skills that are particularly important for my work environments, being combined a learning-by-doing approach. I wish the organizers success and all the best in their future activities.

Gabriela Cazacu, Head librarian
On 5th and 6th of June we had a very useful training “ERASMUS + Capacity Building in the Field of Higher education (CBHE) English for Specific Purposes Training”. It was a great opportunity for us to improve our English and to practice the speaking. We learned a lot of interesting things for example how to write a letter of motivation, how to prepare a PowerPoint presentation. These things are very useful for us and we hope that in the future we`ll have the possibility to have another trainings that help us to be in step with today`s demands.

Gherda Palii, librarian
The training course English for Specific Purposes for group of advanced speakers was held in the Romanian Cultural Center. Four librarians from this group had a lot of possibilities to communicate, ask questions and learn.
Professor Gerard Cullen was the trainer. I was very impressed with his style of teaching. It was an interactive one, he created an environment of learning through exploration, questioning, and peer-learning. He encouraged us to speak and to discuss. Mr. Cullen seemed very knowledgeable in his subject and drew upon real-life situations that he had been involved in when discussing Erasmus + CBHE project, both in answering individual questions, or contributing to one of the many group discussions.
This course has exceeded my expectations. It has been a pleasure taking it. It has been full of valuable information. I`ve really enjoyed the ,,practical experience" aspect of the course and certainly learned a great deal.I want to thank for giving me the opportunity to be able to take a course of this quality. I am sure the information that you have given me will be of great value to me and my activity.

Tatiana Pogrebneac, librarian
For two days I had a great opportunity to communicate in English with a competent trainer Gerard Cullen who knew about the work of a scientific library. For the first time, I drew up my English CV and a letter of motivation indicating the strengths, motivating my intentions to participate in some training for lifelong learning.
I also had a chance to watch a video lesson that provided me with information for writing and presenting a speech to the public. Of course, we were also engaged in such a speech that we all participated in.
It was a great practice with many emotions. I understand that for excellence in English, I have a lot to learn, the weakest point being the lack of experience of cursive and laconic speech.
I would like to thank the mentors and all the organizers for this project and this training, which has brought a great opportunity for professional training.
Este un curs practic, foarte util şi binevenit, conţinut clar şi accesibil, prezentare originală şi comunicare interactivă, densitatea informaţiilor. Bazat pe discuţii, exemple, prezentări. Remarcăm prestaţia foarte bună a formatorilor - vorbitori nativi de limbă engleză, bine dotati, competenţi şi inteligenţi, stiluri originale de predare, prezentarea accesibilă a temelor, explicaţii clare, comunicare agreabilă, atitudine binevoitoare şi degajată. Transmitem mulţumiri organizatorilor şi formatorilor pentru şansa oferită de a studia limba engleză. Solicităm continuarea acestui curs pentru bibliotecari, el fiind deosebit de important în vederea executării funcţiilor infodocumentare, de instruire şi asistenţa informaţională a utilizatorilor, de organizare a informaţiilor şi de cercetare ştiinţifică.
Astfel de training-uri îmbogățesc cunoștințele, metodele de învățare, îți dau un imbold pentru a studia mai ușor limba englză și a o folosi cât mai eficient în activitatea profesională.

luni, 29 mai 2017

Vizita de studiu în Norvegia din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

În mobilitatea din Bergen, Norvegia ( 9-12 mai 2017), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost reprezentată de Gheorghe NEAGU, dr. conf. univ, Prorectorul pentru studii cu frecvenţă redusă și formare continuă şi Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiințifice.

La Conferinţa de diseminare cu personalul Bibliotecii, Directoarea Elena HARCONIŢA, a relatat colegilor programul evenimentului, impresiile despre Biblioteca Universităţii și a Colegiului  Universitar de Științe Aplicate din Bergen, introducând publicul în atmosfera locurilor istorice şi pitoreşti ale oraşului Bergen.


Vizita de documentare şi Workshopul profesional s-au desfăşurat în cadrul proiectului ,,Modernizarea serviciilor bibliotecilor din Republica Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învățământului superior, realizat în parteneriatul dintre 18 biblioteci universitare din Republica Moldova şi Universitatea din Bergen, Norvegia, precum şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Proiectul este coordonat de Ane LANDOY, Universitatea din Bergen, Norvegia şi dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Stiintifice ASEM.
Conducătorii instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova şi managerii superiori ai bibliotecilor au avut posibilitatea să cunoască organizarea şi nivelul de integrare al bibliotecilor universitare din Bergen în procesele de instruire, în mod special fiind evidenţiate implicaţiile bibliotecarilor în cercetarea ştiinţifică şi oferta de servicii moderne.


În cadrul Workshopului professional cadrele didactice şi bibliotecarii au audiat mai multe prezentări: Western Norway University of Applied Sciences (Bjørg Kristin Selvik Vice-rector, Bergen); Welcome tothe University Library! (Maria Carme Torras, PhD, University of Bergen); Bibliometrics at UiBA library perspective (Susanne Mikki, University of Bergen); Open Access &Institutional Repositories (Ingrid Cutler, Advisor, Section for digital systems and services, The University Library); Study and research support services from the library (Turid B. Hitland and Eli Heldaas Seland);
Comunicările specialiștilor norvegieni au fost axate pe promovarea Accesului Deschis, Repozitoriilor instituţionale, BORA - Bergen Open Research Archive, care deţine cca 12 500 înregistrări – lucrări ale cadrelor didactice.
Expertul international, prof. dr. Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania din Brașov, România, a susținut Workshopul ,,Scientometria în acţiune “.
La întâlnirea cu Rectorul Universității din Bergen, Dag RUNE OLSEN, Profesor, au fost discutate aspecte privind managementul organizaţional universitar, coordonarea şi desfășurarea procesului de cercetare şi colaborare internaţională.

Programul a inclus vizita Bibliotecii Universității din Bergen, directorul general al acestei instituții accentuând structura şi funcţionalitatea Bibliotecii, serviciile moderne prestate utilizatorilor, programele de instruire în cultura informaţiei, inclusiv aspectele de antiplagiat etc. Serviciile infodocumentare sunt oferite de către 100 de angajaţi pentru 16 400 studenţi, în 7 Facultăţi prin 9 biblioteci ramurale.În şedinţa finală participanţii au expus opinii, sugestii şi propuneri de noi colaborări dintre instituțiile de învățământ din Republica Moldova și Universitatea din Bergen.
   Vizita în Norvegia a fost o excelentă oportunitate de a cunoaște experiența de organizare europeană a instituţiilor infodocumentare, de implementare a serviciilor moderne, de a face schimb de experiențe cu partenerii din proiect şi de a gândi asupra modelării bibliotecilor de acasă. Reuşita acestor intenţii, cu siguranţă, va influenţa calitatea instruirii, a cercetării în învăţământul superior şi va consolida comunicarea în cadrul reţelelor create, atât în Republica Moldova, cât şi peste hotare, iar comunitatea va reevalua locul şi importanţa bibliotecii universitare.