18 septembrie, 2020

CONFLUENŢE BIBLIOLOGICE – 15 ANI DE LA PUBLICARE

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi face parte din sistemul naţional de biblioteci din Republica Moldova. Este un Centru informaţional modern pentru educaţie şi cercetare, considerată principalul component al sistemului USARB.

Anatol Moraru, lector superior, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”, primul redactor al revistei (2005-2010), în primul număr menţiona: „Ideea unei reviste de specialitate, care ar trebui să devină o carte de vizită a unui colectiv de oameni împătimiţi, cum e şi normal, de Carte, dar şi un laborator de creaţie, cu spaţii destinate unor dialoguri cu lumea iniţiată etc, aparţine unei echipe de bibliotecari, idee pe care, o spun cu francheţe, am găsit de cuviinţă să o susţin în a căpăta forme notabile, a deveni o realitate”. 
Ideea de a crea publicaţia în serie „Confluenţe Bibliologice : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţa informării” a aparţinut doamnei Elena Harconiţa, Directorului BŞ USARB, fiind susţinută de colegiul redacţional: Valentina Topalo, Elena Stratan şi Silvia Ciobanu, redactor şef: Anatol Moraru, lector: Elena Botnarciuc, din 2007, lector: Galina Mostovic.

Primul număr al revistei a fost editat cu ocazia aniversării a 60 de ani de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 60 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Ştiinţifice, constituind primul pas de promovare a valorilor profesiei de bibliotecar. 

În anul 2020 se împlinesc 75 de ani de activitate a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, a înfiinţării Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi 15 ani de la apariţia primului număr al acestei publicaţii în serie.

Este o publicaţie realizată, cu precădere, de angajaţii Bibliotecii universitare, dar au fost şi colaborări externe: dr. Maria Şleahtiţchi, dr. habilitat Nicolae Enciu, inginer R. Moţoc, dr. Alexe Rău, Ludmila Costin, dr. Nelly Ţurcan, dr. Silvia Ghinculov, dr. Alexandru Budişteanu, dr. Anna Sofroni, Ludmila Corghenci, Vera Osoianu, dr. Natalia Cheradi, Iulia Tătărescu, Tatiana Ambroci, Letiţia Buruiană, Valentina Oneţ, Preot Vasile Secrieru.

La moment sunt editate 56 de numere, care înglobează 15 ani de muncă şi dăruire, creativitate profesională şi performanţe frumoase, parteneriat şi diversitate, spirit de echipă, responsabilitate şi devotament. Din 2013 revista apare în format electronic pe site-ul Bibliotecii, în rubrica Reviste universitare.
15 martie, 2020

La Mulţi Ani pentru Elena Harconiţa!

Mult stimată Doamna ELENA HARCONIŢA,

În această zi de primăvară, când sărbătoriţi frumoasa aniversare, echipa Bibliotecii Ştiinţifice USARB Vă este alături cu cele mai calde gânduri de sănătate, fericire, bucurii şi împliniri sufleteşti.

Perseverenţa, tenacitatea, curiozitatea profesională sporită, Vă sunt sintagma proprie în căutarea permanentă a perfecţiunii, excelenţei în orice lucru pe care îl faceţi, dominată de frământări lăuntrice, în dorinţa de a organiza, implementa, schimba, configura, perfecţiona, inova şi realiza lucruri importante pentru Bibliotecă şi Oamenii ei, pentru Cititori şi pentru domeniu în general.

Ați contribuit mult la activitatea prestigioasă profesională, prin aportul considerabil la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, realizări remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, consecvenţa cu care urmăriţi schimbările din domeniu, materializându-le în realizările Bibliotecii Ştiinţifice al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Rezultatele remarcabile pe care le-aţi demonstrat pe parcursul activităţii în Biblioteca Ştiinţifică USARB denotă talentul organizatoric de excepţie, profesionalismul, principialitatea deosebită, omenia şi grija permanentă faţă de echipa pe care o conduceţi timp de 19 ani – calităţi care vă caracterizează pe deplin.

Vă dorim ca toate lucrurile minunate pe care le-aţi realizat să cunoască o continuitate frumoasă, care să ofere mari perspective pentru viitorul luminat de realizările copiilor şi de liniştea familiei care, de fapt, este generatorul tuturor faptelor extraordinare pe care le lăsaţi în urmă, ca un ecou pentru toţi cei care vă cunosc.
Să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa partenerilor – pentru binele căruia depuneţi şi în continuare atât de multe forţe sufleteşti.

La finalul acestor gânduri, Vă dorim să aveţi parte de viaţă lungă, de putere de muncă şi tinereţe spirituală, dar şi tăria morală de a ignora nedreptăţile care însoţesc fiinţa noastră călătoare.
La Mulţi Ani!

Cu înaltă considerațiune, Echipa BŞ USARB

11 martie, 2020

INTERVIU CU BIBLIOTECARII BŞ USARB

Dragi colegi, Vă invităm să lecturaţi interviul bibliotecarilor BŞ USARB în Revista „Viața Studențească”, nr. 13, USARB, prima revistă studenţească ce este creată de studenţi şi se adresează studenţilor, cât şi întregii comunităţi academice!

Beatrice Colibă, editorul revistei vine cu 6 întrebări către bibliotecarii BŞ USARB, pentru a afla ce reprezintă biblioteca pentru fiecare bibliotecar, cât de frecvent se adresează cititorii la rafturile cu înţelepciune pentru a hrăni mintea şi spiritul, cum realizează rivalitatea dintre cartea tradiţională şi cartea digitală, care este destinul cărţilor aflate într-un repaus existenţial, care este povestea iniţierii colecţiei de documente rare, şi care sunt cerinţele informaţionale şi de lectură ale utilizatorilor BŞ USARB.

În articolul „La o cafea cu personalul Bibliotecii Ştiinţifice”, în rubrica „Strada de C`Arte”, se regăsesc răspunsurile colegelor noastre Valentina Topalo, Mihaela Staver, Ala Lîsîi, Lilia Ababii, Elena Cristian şi Ludmila Răileanu, care pun în lumină colecţia bogată şi diversă a bibliotecii, colecţiile speciale, colecţiile particulare, serviciile şi oportunităţile create de bibliotecari în urma proiectelor implementate şi reliefează, în acelaşi timp, serviciile preferate ale utilizatorilor, aplicarea bazelor de date ştiinţifice, accesarea Bibliotecii Digitale şi a Repozitoriului Instituţional Open Research Archive (ORA) USARB.

06 martie, 2020

OMAGIU ADUS FEMEII

Universul nu poate exista fără a deține o putere magică. În epicentrul acestei forțe se dezvoltă embrionul vieții cu toate calităţile necesare. Razele emanate de nucleul lumii stăpânesc întreaga omenire, ele dovedesc imperativul apariției unei vieți noi.

Ce poate fi mai enigmatic decât modalitatea ivirii necunoscutului ce denotă evoluția existențialului?
FEMEIA - ființă tandră, gingașă, tolerantă - vine să aducă argumente tuturor misterelor ce pot fi deslușite doar de farmecul ei.

13 februarie, 2020

CAPITALE MONDIALE ALE CĂRȚII

Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor este sărbătorită anual, la 23 aprilie, începând din 1996, la iniţiativa UNESCO. 
În conformitate cu deciziile Uniunii Europene, această zi marchează moartea în 1616, a trei mari scriitori ai lumii: unul englez, William Shakespeare, unul spaniol, Miguel de Cervantes, şi unul peruan de origine spaniolă, Inca Garcilaso de la Vega. De asemenea, 23 aprilie este ziua de naştere a mai multor oameni care au slujit peniţa, precum Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla şi Manuel Mejía Vallejo. La fel, cu această ocazie, la iniţiativa UNESCO, este organizat concursul Capitalele mondiale ale Cărţii.

Scopul concursului este de a conserva şi dezvolta cultura editorială, de a susţtine ideile creative inovaţionale ale colectivelor editoriale. La concurs participă cele mai reprezentative intreprinderi şi organizaţii editoriale, precum şi autori aparte. Publicaţiile care demonstreaza un aport considerabil la dialogul culturilor sunt mentionate în fiecare an cu diploma specială a Biroului UNESCO „Publicaţia cu cea mai substanţiala contribuţie la dialogul culturilor”.

19 ianuarie, 2020

Lectura textelor de specialitate – cheia spre succes

„Citim ca să aflăm că nu suntem singuri.” (C. S. Lewis)
Lectura textelor de specialitate reprezintă actualizarea continuă a noţiunilor, crearea de noi abilităţi în domeniu, diversificarea competenţelor. Biblioteca constituie unul din principalele rezervoare ale memoriei individuale şi colective, locul în care se realizează liantul cu umanitatea, genialitatea şi în care se practică cominuinea.

În acest context, Vă propunem volumul „Contribuţia bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale în spaţiul românesc : Lucrările Simpozionului naţional cu participare internaţională, Suceava, 2018”, editată la Suceava : Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2018, coordonat de Sanda-Maria Ardeleanu.