13 februarie, 2020

CAPITALE MONDIALE ALE CĂRȚII

Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor este sărbătorită anual, la 23 aprilie, începând din 1996, la iniţiativa UNESCO.

În conformitate cu deciziile Uniunii Europene, această zi marchează moartea în 1616, a trei mari scriitori ai lumii: unul englez, William Shakespeare, unul spaniol, Miguel de Cervantes, şi unul peruan de origine spaniolă, Inca Garcilaso de la Vega. De asemenea, 23 aprilie este ziua de naştere a mai multor oameni care au slujit peniţa, precum Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla şi Manuel Mejía Vallejo. La fel, cu această ocazie, la iniţiativa UNESCO, este organizat concursul Capitalele mondiale ale Cărţii.

Scopul concursului este de a conserva şi dezvolta cultura editorială, de a susţtine ideile creative inovaţionale ale colectivelor editoriale. La concurs participă cele mai reprezentative intreprinderi şi organizaţii editoriale, precum şi autori aparte. Publicaţiile care demonstreaza un aport considerabil la dialogul culturilor sunt mentionate în fiecare an cu diploma specială a Biroului UNESCO „Publicaţia cu cea mai substanţiala contribuţie la dialogul culturilor”.

19 ianuarie, 2020

Lectura textelor de specialitate – cheia spre succes

„Citim ca să aflăm că nu suntem singuri.” (C. S. Lewis)
Lectura textelor de specialitate reprezintă actualizarea continuă a noţiunilor, crearea de noi abilităţi în domeniu, diversificarea competenţelor. Biblioteca constituie unul din principalele rezervoare ale memoriei individuale şi colective, locul în care se realizează liantul cu umanitatea, genialitatea şi în care se practică cominuinea.

În acest context, Vă propunem volumul „Contribuţia bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale în spaţiul românesc : Lucrările Simpozionului naţional cu participare internaţională, Suceava, 2018”, editată la Suceava : Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2018, coordonat de Sanda-Maria Ardeleanu.

05 decembrie, 2019

Revista Научные и технические библиотеки

Dragi bibliotecari, Vă îndemnăm să studiaţi articolele din revista Научные и технические библиотеки, pentru a fi la curent cu tendinţele majore în activitatea şi dezvoltarea bibliotecilor din învăţământ şi promovarea bibliotecilor electronice. BŞ USARB este abonată la această publicaţie în serie din anul 1970. Arhiva numerelor revistei le puteţi vizualiza aici.

În nr. 4 (2019), al revistei regăsim articolul autoarei Свергунова Н. М. Библиотеки в блогосфере: современные тенденции, în care sunt trecute în revistă informaţii ce ţin de numărul de bloguri de bibliotecă pentru anii 2010-2017 şi 2016-2018. În acelaşi timp, autoarea susţine că, informaţiile actulaizate în Bloguri (în ciuda numărului relativ mic de abonați) sunt destul de active.

12 noiembrie, 2019

Manual pentru scrierea academică

Scrie pentru a fi înţeles, vorbeşte pentru a fi ascultat, citeşte pentru a creşte
 Lawrence Clark Powell, bibliotecar, critic literar, bibliograf și autor a peste 100 de cărți.
Recent, colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost îmbogăţită cu lucrarea autorilor Gerald Graff şi Cathy Birkenstein:  Manual pentru scrierea academică : Ei spun/Eu spun, editată la Piteşti : Paralela 45, 2015. - [239] p., în pag. multiplă. - SBN 978-973-47-2207-5, în variantă xeroxată. Traducerea din limba engleză a fost făcută de Laura Poantă.

Lucrarea este la cea de a treia ediţie, care adaugă un nou capitol scrisului despre literatură la capitolele deja existente în ediţia a doua, ce includ scrierea în domeniul ştiinţelor.

Scopul central al prezentei cărți este să demistifice scrierea academică prin întoarcerea acesteia la rădăcinile sale sociale și conversaționale. Informaţia pe care o putem utiliza în scris sau în timpul convorbirii este explicată şi ilustrată, sub formă de şabloane.

Şabloanele din carte reprezintă un suport pentru studenţi, dar pot fi aplicate şi de persoanele interesate de scrierea academică, ajutându-i: să rezume ce spun alţii, să încadreze un citat cu propriile lor cuvinte, să indice opinia căreia îi răspunde scriitorul, să observe trecerea de la punctul de vedere al sursei la cel propriu autorului, să ofere probe pentru acest punct de vedere, să răspundă la contraargumente şi să explice, până la urmă, miza.

15 octombrie, 2019

TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ: COLLOQUIA PROFESSORUM

Bibliotecarii BŞ USARB s-au întrunit în cadrul Zilelor Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 7-12 octombrie 2019, la cea de-a 74-a aniversare a Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică.
Secţiunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării s-a desfăşurat în Centrul de Informare a României, apoi a continuat în Sala de Conferinţe a BŞ USARB. 
Au fost prezentate 15 comunicări.
Cu un mesaj de salut a venit Dna Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB, a exprimat certitudinea că această întrunire profesională prezintă un pas spre dezvoltarea şi implementarea noilor stategii de bibliotecă, reliefând, totodată, tendinţele de top versus Strategia Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Au urmat comunicările bibliotecarilor consacrate mai multor aspecte ce ţin de: explorarea şi valorificarea bazei de date CEEOL, opinia universitarilor bălţeni despre Biblioteca Ştiinţifică USARB, accesul la conţinuturi şi dezvoltare prin enciclopedia virtuală Wikipedia, managementul achiziţiilor din buget, specificul catalogării resurselor informaţionale din colecţiile speciale şi particulare, instruirea utilizatorilor BŞ USARB în vederea formării deprinderilor de căutare a informaţiei prin metode euristice, arhivarea resurselor informaţionale în Biblioteca Digitală USARB.
S-a vorbit despre implementarea proiectelor instituţionale Universitarii balţeni în Google Academic şi ORCID - proiect iniţiat de BŞ USARB, pentru a veni în ajutor cercetătorilor universitari în vederea urmăririi publicaţiilor ştiinţifice.

25 septembrie, 2019

Nou! Ghid de utilizare a IBN pentru evaluarea performanțelor în cercetare!

În atenția cercetătorilor, managerilor instituțiilor din sfera CDI, bibliotecarilor, colegiilor de redacție a revistelor științifice!

În Republica Moldova o sursă pentru evaluările bibliometrice la nivel național este Instrumentul Bibliometric Național (IBN), dezvoltat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI).

În scopul facilitării utilizării IBN pentru evaluările bibliometrice IDSI a elaborat Ghidul de utilizare a Instrumentului Bibliometric Național pentru evaluarea performanțelor în cercetare.