marți, 12 noiembrie 2019

Manual pentru scrierea academică

Scrie pentru a fi înţeles, vorbeşte pentru a fi ascultat, citeşte pentru a creşte
 Lawrence Clark Powell, bibliotecar, critic literar, bibliograf și autor a peste 100 de cărți.
Recent, colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a fost îmbogăţită cu lucrarea autorilor Gerald Graff şi Cathy Birkenstein:  Manual pentru scrierea academică : Ei spun/Eu spun, editată la Piteşti : Paralela 45, 2015. - [239] p., în pag. multiplă. - SBN 978-973-47-2207-5, în variantă xeroxată. Traducerea din limba engleză a fost făcută de Laura Poantă.
Lucrarea este la cea de a treia ediţie, care adaugă un nou capitol scrisului despre literatură la capitolele deja existente în ediţia a doua, ce includ scrierea în domeniul ştiinţelor.
Scopul central al prezentei cărți este să demistifice scrierea academică prin întoarcerea acesteia la rădăcinile sale sociale și conversaționale. Informaţia pe care o putem utiliza în scris sau în timpul convorbirii este explicată şi ilustrată, sub formă de şabloane.
Şabloanele din carte reprezintă un suport pentru studenţi, dar pot fi aplicate şi de persoanele interesate de scrierea academică, ajutându-i: să rezume ce spun alţii, să încadreze un citat cu propriile lor cuvinte, să indice opinia căreia îi răspunde scriitorul, să observe trecerea de la punctul de vedere al sursei la cel propriu autorului, să ofere probe pentru acest punct de vedere, să răspundă la contraargumente şi să explice, până la urmă, miza.

marți, 15 octombrie 2019

TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ: COLLOQUIA PROFESSORUM

Bibliotecarii BŞ USARB s-au întrunit în cadrul Zilelor Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 7-12 octombrie 2019, la cea de-a 74-a aniversare a Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică.
Secţiunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării s-a desfăşurat în Centrul de Informare a României, apoi a continuat în Sala de Conferinţe a BŞ USARB. 
Au fost prezentate 15 comunicări.
Cu un mesaj de salut a venit Dna Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB, a exprimat certitudinea că această întrunire profesională prezintă un pas spre dezvoltarea şi implementarea noilor stategii de bibliotecă, reliefând, totodată, tendinţele de top versus Strategia Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Au urmat comunicările bibliotecarilor consacrate mai multor aspecte ce ţin de: explorarea şi valorificarea bazei de date CEEOL, opinia universitarilor bălţeni despre Biblioteca Ştiinţifică USARB, accesul la conţinuturi şi dezvoltare prin enciclopedia virtuală Wikipedia, managementul achiziţiilor din buget, specificul catalogării resurselor informaţionale din colecţiile speciale şi particulare, instruirea utilizatorilor BŞ USARB în vederea formării deprinderilor de căutare a informaţiei prin metode euristice, arhivarea resurselor informaţionale în Biblioteca Digitală USARB.
S-a vorbit despre implementarea proiectelor instituţionale Universitarii balţeni în Google Academic şi ORCID - proiect iniţiat de BŞ USARB, pentru a veni în ajutor cercetătorilor universitari în vederea urmăririi publicaţiilor ştiinţifice.
În final, Directorul Bibliotecii, Elena Harconiţa, a mulțumit bibliotecarilor pentru implicare activă, comunicări interesante şi investigaţii oportune, care, ulterior, se vor încadra în realizările Planului de acţiuni a Stategiei de Dezvoltarea a Bibliotecii.
În ziua de 7 octombrie, începutul Zilelor USARB, au fost lansate expoziţiile:
Contribuţiile profesorilor USARB. 2017-2018 : expoziţie on-line
Contribuţiile bibliotecarilor USARB la a 74-a aniversare: expoziţie on-line
USARB – 74 de ani: din arhiva foto : (Expoziţie foto. Hol, parter)
Perseverenţă şi spirit investigotor: cărţile profesorilor USARB (Sălile de Lectură nr.1, 2, 3, 4)

De asemenea, au fost apreciate videospoturile dedicate celei de a 74-a aniversare a USARB:
Vizibilitatea internaţională USARB în baze de date şi platforme deschise 
Vocea utilizatorului Bibliotecii universitare din Bălţi
Baze de date internaţionale pentru instruire şi cercetare
Oferta educaţională în mediul virtual


miercuri, 25 septembrie 2019

Nou! Ghid de utilizare a IBN pentru evaluarea performanțelor în cercetare!

În atenția cercetătorilor, managerilor instituțiilor din sfera CDI, bibliotecarilor, colegiilor de redacție a revistelor științifice!

În Republica Moldova o sursă pentru evaluările bibliometrice la nivel național este Instrumentul Bibliometric Național (IBN), dezvoltat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI).

În scopul facilitării utilizării IBN pentru evaluările bibliometrice IDSI a elaborat Ghidul de utilizare a Instrumentului Bibliometric Național pentru evaluarea performanțelor în cercetare.

joi, 20 iunie 2019

Şcoala de vara 2019În perioada 17-28 iunie 2019, la Biblioteca Ştiinţifică USARB este  organizată Şcoala de Vară pentru angajaţii instituţiei. Epoca digitală şi apariţia Internetului au adus schimbări mari în toate direcţile de dezvoltare, inclusiv în aspectul dezvoltării competenţelor profesionale ale bibliotecarului, devenit astăzi un agent al informaţiei, un cyber-bibliotecar.

miercuri, 19 iunie 2019

Bibliotecarul USARB la Alumni Regional TrainingO întrunire productivă dintre absolvenţii programelor de schimb ale Guvernului SUA a avut loc în perioada 14-16 iunie 2019 la Vadul lui Vodă. Mihaela STAVER, Centrul Informatizare și activități în rețea, Biblioteca Ştiinţifică USARB, absolventa Programului Open World 2018, a participat la Alumni Regional Training ART 2019: Programul „Alumni Regional Training — ART 2019” este implementat de Asociația pentru Dezvoltare Creativă (ADC) și finanțat de Ambasada SUA în Moldova, este spațiul de instruire pentru absolvenții programelor de schimb ale Guvernului SUA. ART 2019 şi are drept scop dotarea absolvenților cu instrumente, informații, abilități utile și inovatoare pentru a răspândi și pune în practică experiența acumulată în SUA.

marți, 18 iunie 2019

Atestarea cadrelor bibliotecare 2019În luna mai a avut loc atestarea cadrelor bibliotecare conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (2015). Bibliotecarii au avut posibilitatea să demonstreze capacităţile şi realizările profesionale acumulate în 5 ani în cadrul Raportului de autoevaluare şi interviului de performanţă. Comisia de Atestare de la BŞ USARB a confirmat / conferit categoriile profesionale a 10 bibliotecari, inclusiv doi bibliotecari de la Colegiul ͈Mihai Eminescu” din Soroca.

luni, 17 iunie 2019

Elena Harconiţa, laureată a Premiului GALEXBibliotecarii USARB aduc sincere felicitări doamnei Elena HARCONIȚA, directorul Bibliotecii Științifice a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, cu prilejul decernării, la 23 aprilie 2019 – Ziua Bibliotecarului, a Premiului Naţional GALEX, categoria ,,Cel mai bun bibliotecar al anului 2018 din Sistemul Național de Biblioteci”.

Premiul GALEX a fost instituit în 2010 de Liga Bibliotecarilor din Republica  Moldova şi Biblioteca Naţională a  Republicii Moldova.

Informaţii despre eveniment: https://www.youtube.com/watch?v=jKPzXEm6RIM

vineri, 31 mai 2019

Editarea Revistei Bibliouniversitas@ABRM.md

Stimaţi colegi, Va invităm respectuos sa participati la editarea numărului de rând al revistei Bibliouniversitas@ABRM.md. Fondator: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea „Biblioteci din invăţământ şi specializate”. 
Pentru publicare se admit documente atât în format Word cât şi PowerPoint. Vă rugăm să introduceţi titlurile Dvs. pentru publicare în rubricile respective la aici.
Adresa redacţiei: str. Pușkin, 38 mun. Bălți, 3121, Republica Moldova, tel/fax: +373(231)52445, e-mail: elena.harconita@mail.ru, libruniv@usarb.md. 
Textele sau prezentările Va rugăm sa le expediati la adresa elena.harconita@mail.ru, 
Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB. 
Va mulţumim mult pentru colaborare!

luni, 22 aprilie 2019

Premiile BŞ USARB în cadrul concursurilor naţionale ABRM
Cei mai buni bibliotecari ai anului 2018În data de 16 aprilie, Mihaela Staver şi Elena Ţurcan au participat la Festivitatea dedicată Zilei Bibliotecarului, desfăşurată la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău. La eveniment au fost anunțate totalurile concursurilor ABRM. În cadrul concursului Cel mai bun bibliotecar, de la Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au fost premiate bibliotecarele Mihaela Staver şi Elena Ţurcan.
Felicitări pentru frumoasele realizări!

joi, 11 aprilie 2019

Cursul de formare profesională de scurtă durată Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova la BŞ USARB

Cursul de formare profesională de scurtă durată Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova la BŞ USARB
În perioada 19 - 29 martie 2019, la Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost organizat  cursul de formare profesională Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova. Cei 21 de bibliotecari înscrisi din bibliotecile de toate tipurile din Zona de Nord au studiat programul cursului cu următoarele module: Cultura informației a bibliotecarilor și a utilizatorilor, formatori Ludmila Răileanu, Elena Stratan, Mihaela Staver; Reguli de prezentare a referințelor bibliografice. Aplicații practice. Descrierea bibliografică a publicațiilor. Modificări în CZU. CZU online formator Aculina Mihaluţa; Cadrul legislativ al activității bibliotecilor din RM. Legea cu privire la biblioteci, Elena Stratan, Lilia Ababii; Indicatori de activitate a bibliotecilor. Statistica de bibliotecă, Elena Harconiţa, Ludmila Răileanu; Formularul 6c. Aplicații practice. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor, Elena Harconiţa, Snejana Zadainova, Mihaela Staver; Creativitatea, servicii inovatoare online de bibliotecă; Gherda Palii, Snejana Zadainova, Olga Dascal; Metode și tehnici de promovare a bibliotecii, Elena Harconiţa, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu.

La încheierea cursului formabilii au raspuns la întrebările din Chestionarul de evaluare, apreciind profesionalismul şi receptivitatea formatorilor, au adus mulţumiri respectuoase organizatorilor pentru desfăşurarea excelentă a cursului, care a  finalizat cu înmânarea Certificatelor şi fotografia de familie.

Galerie foto

miercuri, 10 aprilie 2019

Organizarea cursului de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării la BŞ USARB

19 - 28 martie 2019

În perioada 19-28 martie 2019, la Biblioteca Ştiinţifică USARB au avut loc cursurile de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore). Cei 36 de bibliotecari înscris din bibliotecile de toate tipurile din Zona de Nord au audiat programul cursului cu următoarele module: Biblioteca şi societatea. Biblioteca ca instituţie socială. Rolul, locul şi funcţiile bibliotecii. Biblioteca ca sistem. Tipologia bibliotecilor. Reţele şi sisteme de biblioteci, formatori Elena Harconiţa, Mihaela Staver; Sistemul Naţional de Biblioteci din RM; Asociații profesionale internaţionale şi naţionale. Cadrul legislativ al activităţii bibliotecilor din RM. Deontologia profesională a bibliotecarului, formatori Elena Stratan, Lilia Ababii; Bazele constituirii fondului documentar al bibliotecii, formatori Adella Cucu, Elena Cristian; Standardizarea activității bibliotecii. Indicatori de activitate a bibliotecilor. Statistica de bibliotecă. Aplicații practice, Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor, Indicatori de activitate a bibliotecilor, formatori Ludmila Răileanu, Mihaela Staver, Snejana Zadainova; Bazele catalogării. Clasificarea şi sistematizarea resurselor infodocumentare, formator Aculina Mihaluţa; Utilizatorii de informaţie, formator Angela Hăbășescu.


În ziua finală a evaluării, formabilii au realizat un eseu - sinteză despre cursul audiat, apreciind conţinutul programului, importanţa pentru creşterea profesională, aplicarea cunoştinţelor acumulate, după care a urmat excursia promovată prin spaţiile Bibliotecii unde bibliotecarii au cunoscut structura, colecţiile, procesele tehnologice şi serviciile oferite. Cursurile au finalizat cu înmânarea Certificatelor şi fotografia de familie. FOTO

vineri, 1 martie 2019

Cursuri de formare profesională pentru bibliotecarii din raioanele de Nord şi mun.Bălţi


În perioada 19-28 martie 2019 Secția Formare Continuă a Universității de Stat din Moldova în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) organizează cursul de formare profesională „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Costul cursului este de 800 lei. 

Cursul este destinat personalului de specialitate din biblioteci cu studii superioare şi cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajați în bibliotecă şi care nu dețin o categorie de calificare.Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 11 februarie - 18 martie 2019.

Pentru înscrierea la curs vă rugăm să completați formularul de înregistrare la adresa: https://goo.gl/forms/dhDxO1Ky1HGfwmrv1

De asemenea în această perioada, 19-29 martie, va fi organizat şi cursul „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova” (75 de ore).
       Costul cursului este de 800 lei. 

Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 11 februarie - 18 martie 2019. Pentru înscrierea la curs vă rugăm să completați formularul de înregistrare la adresa: https://goo.gl/forms/mOOxR6aauoSLy7WV2

Mai multe informaţii aici