20 iunie, 2019

Şcoala de vara 2019În perioada 17-28 iunie 2019, la Biblioteca Ştiinţifică USARB este  organizată Şcoala de Vară pentru angajaţii instituţiei. Epoca digitală şi apariţia Internetului au adus schimbări mari în toate direcţile de dezvoltare, inclusiv în aspectul dezvoltării competenţelor profesionale ale bibliotecarului, devenit astăzi un agent al informaţiei, un cyber-bibliotecar.
Bibliotecarii secolului XXI sunt motivaţi să-şi formeze noi abilităţi cu care să se integreze  în cerinţele şi paradigma revoluţiei online,  ce schimbă radical atât relaţia cu utilizatorii cât şi imaginea  bibliotecarului în ansamblu.

Începând cu anul 2013 proiectele:  MISISQ  -  Tempus, Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor; Programul Erasmus + Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior;  Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova;  coordonator  naţional dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România;  Educaţia Mediatică IREX-EUROPE, au facilitat sporirea competenţelor bibliotecarilor prin instruirile desfăşurate în traininguri internaţionale, workshopuri profesionale, Şcoli  de vară etc.
Obiectivul principal al Şcolii de Vară este consolidarea şi extinderea acestor competenţe conform cerinţelor noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, a diverselor formate şi suporturi informaţionale, a serviciilor şi a cererilor comunității.

În scopul determinării tematicii Programului, bibliotecarii au completat Chestionarul privind identificarea necesităţilor de formare profesională şi impactul pe care îl are acest aspect asupra activităţii angajatului. În şedinţa de inaugurare a Şcolii, Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii a relatat despre importanţa acestor instruiri şi în contextul accesului deschis la informaţie, educaţiei deschise care solicită noi competenţe: tehnologice, internet, bibliometrice, managementul datelor de cercetare, consiliere privind utilizarea metadatelor, păstrarea rezultatelor cercetării etc.

Programul Şcolii de Vară propune o gamă largă de subiecte actuale privind tehnologii de căutare pe internet, siguranţa on-line, mediul virtual şi căpcanele ei,  social bookmarkingul, aplicarea gadgeturilor electronice, animaţii GIF în PowerPoint, gestionarea conturilor, crearea infograficelor, scrincast-urilor, video interactive; navigarea în platforme şi portaluri de resurse electronice, utilizarea hashtag-ului în reţele sociale etc. Formabilii vor fi evaluaţi  prin  aplicaţia Kahoot.com.
Participanţii, 35 bibliotecari,  îşi vor moderniza competenţele şi abilităţile fiind implicaţi în traininguri, workshopuri de studiere şi aplicare a produselor informaţionale moderne.
Bibliotecarii formatori, absolvenţi ai cursurilor de instruire în cadrul proiectelor Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor, Programul Erasmus +, MISISQ - Tempus,  Educaţia Mediatică IREX-EUROPE, vor  utiliza diverse forme şi metode interactive, aplicaţii, prezentări, teste, tutoriale online care vor facilit asimilarea informaţiilor.