15 octombrie, 2019

TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ: COLLOQUIA PROFESSORUM

Bibliotecarii BŞ USARB s-au întrunit în cadrul Zilelor Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 7-12 octombrie 2019, la cea de-a 74-a aniversare a Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică.
Secţiunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării s-a desfăşurat în Centrul de Informare a României, apoi a continuat în Sala de Conferinţe a BŞ USARB. 
Au fost prezentate 15 comunicări.
Cu un mesaj de salut a venit Dna Elena Harconiţa, directorul BŞ USARB, a exprimat certitudinea că această întrunire profesională prezintă un pas spre dezvoltarea şi implementarea noilor stategii de bibliotecă, reliefând, totodată, tendinţele de top versus Strategia Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Au urmat comunicările bibliotecarilor consacrate mai multor aspecte ce ţin de: explorarea şi valorificarea bazei de date CEEOL, opinia universitarilor bălţeni despre Biblioteca Ştiinţifică USARB, accesul la conţinuturi şi dezvoltare prin enciclopedia virtuală Wikipedia, managementul achiziţiilor din buget, specificul catalogării resurselor informaţionale din colecţiile speciale şi particulare, instruirea utilizatorilor BŞ USARB în vederea formării deprinderilor de căutare a informaţiei prin metode euristice, arhivarea resurselor informaţionale în Biblioteca Digitală USARB.
S-a vorbit despre implementarea proiectelor instituţionale Universitarii balţeni în Google Academic şi ORCID - proiect iniţiat de BŞ USARB, pentru a veni în ajutor cercetătorilor universitari în vederea urmăririi publicaţiilor ştiinţifice.
În final, Directorul Bibliotecii, Elena Harconiţa, a mulțumit bibliotecarilor pentru implicare activă, comunicări interesante şi investigaţii oportune, care, ulterior, se vor încadra în realizările Planului de acţiuni a Stategiei de Dezvoltarea a Bibliotecii.
În ziua de 7 octombrie, începutul Zilelor USARB, au fost lansate expoziţiile:
Contribuţiile profesorilor USARB. 2017-2018 : expoziţie on-line
Contribuţiile bibliotecarilor USARB la a 74-a aniversare: expoziţie on-line
USARB – 74 de ani: din arhiva foto : (Expoziţie foto. Hol, parter)
Perseverenţă şi spirit investigotor: cărţile profesorilor USARB (Sălile de Lectură nr.1, 2, 3, 4)

De asemenea, au fost apreciate video spoturile dedicate celei de a 74-a aniversare a USARB:
Vizibilitatea internaţională USARB în baze de date şi platforme deschise 
Vocea utilizatorului Bibliotecii universitare din Bălţi
Baze de date internaţionale pentru instruire şi cercetare
Oferta educaţională în mediul virtual