22 februarie, 2019

Comunicat privind Colloquia Bibliothecariorum În Memoriam Faina TlehuciAstăzi, 22 februarie curent, în Biblioteca Ştiinţifică USARB a avut loc Colloquia Bibliothecariorum In Memoriam Faina Tlehuci, ediţia a VII-a. Activitatea a fost  moderată de Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, autoarea comunicării Motivarea profesională a  bibliotecarilor  USARB.  

În cadrul secţiuni Colecţiile Bibliotecii - grija si mândria unui adevărat bibliotecar au fost prezentate studii privind rolul donaţiilor şi a schimbului interbibliotecar  în  îmbogăţirea  colecţiilor, perlele  valoroase  din  colecţiile  particulare,  galeria de tablouri - parte a patrimoniul cultural USARB, cele mai solicitate surse de informare din colecţia Sălii de lectură Ştiinţe filologice, viaţa şi activitatea scriitorului Erich Kästner (120 ani de la naştere), operele scriitorului rus A. S. Puşkin (220 ani de la naştere) din Colecţia de carte rară.

Secţiunea Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite a inclus subiecte ce ţin de promovarea virtuală a Bibliotecii şi bibliotecarilor USARB prin servicii şi produse moderne, investiţii europene în USARB – despre Centrul  de Informare a UE,  studii statistice privind  serviciile electronice de pe site-ul şi blogurile Bibliotecii, facilităţile  academice a Platformei Research4Life, portalului  OpenEdition,  Sistemului electronic bibliotecar IPR BOOKS, prezenţa cercetătorilor USARB în baza de date europeană CEEOL, apariţia rubricii Media de pe site-ul Bibliotecii - filme, spoturi, tutoriale video în contextul priorităţilor de promovare a bibliotecilor  în anul 2019 .
De asemenea, au fost difuzate rezultatele sondajelor Lectura şi calculatorul în viaţa utilizatorilor USARB şi Contribuţii personale ale angajaţilor în dezvoltarea  Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Directoarea a trecut în revistă apariţiile editoriale bibliotecare ale anului 2018: Materialele conferinţei internaţionale „MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, Colloquia Bibliothecariorum, ediţia a 6-a, bibliografia Carte rară în limba rusă din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB, revista Confluenţe Bibliologice, enciclopedia Personalităţi bălţene, realizată de autori inclusiv cu contribuţia colaboratorilor Bibliotecii.

Participanţii la eveniment au avut prilejul să studieze publicaţiile din expoziţiile Scriitor pentru toate generaţiile. Erich Kästner, poet, dramaturg, romancier, ziarist german – 120 ani de la naştere şi Сочинения А. С. Пушкина  в редком фонде USARB. 
Prin subiectele abordate şi mesajele lor  bibliotecarii au ţinut să aducă noi contribuţii la consolidarea  instituţională, promovarea valorilor şi  creşterea vizibilităţii Bibliotecii în comunitate şi nu numai, anul 2019 fiind declarat, în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Naţional de biblioteci al RM, Anul Promovării Imagiinii Bibliotecii în Societate.

La finele Colocviului participanţii au primit certificate, iar deţinătorii categoriilor de calificare obţinute în 2018 au primit Certificatul de Calificare.

Galerie foto