21 decembrie, 2018

Comunicat privind Atelierul profesional pentru bibliotecari bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova


PROGRAM   FOTO 
La 11 decembrie 2018 a avut loc Atelierul Profesional pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova, organizat de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din raioanele de Nord: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Râşcani, Rezina, Sângerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun. Bălţi.
Au participat 50 de specialişti-responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, bibliotecari şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale.
Moderator: Lina Mihaluţa, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică USARB.

Invitatul de onoare Dl Anatol VIDRAŞCU, Director General al Grupului Editorial LITERA în luarea sa de cuvânt a menţionat că a avut o deosebită plăcere să vină la acest eveniment. Fiind pentru prima dată la Universitatea din Bălţi a rămas profund impresionat de amplasarea Campusului Universitar, de Bibliotecă. Vizitând sala de lectură Ştiinţe Filologice a sesizat cu bucurie prezenţa cărţilor de la editura Litera care se află în rafturile cu acces liber pentru utilizatori. În continuare Dlui s-a referit la istoria, activitatea editurii Litera, a prezentat cele mai noi apariţii editoriale ale anului 2018, care au văzut lumina tiparului cu prilejul Centenarului Marii Uniri a Românilor „a centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor româneşti”, eveniment pe care poporul român l-a aşteptat, pentru care a suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri şi pe care l-a realizat cu atâtea jertfe. Din volumele apărute la editură în acest an, în fiecare zi câte 2 cărţi apăreau nemijlocit cu insemnul Marii Uniri. Prezentând lucrările aşezate pe două suporturi mari, Dl Vidraşcu a accentuat îndeosebi aspectul grafic original, colecţiile valoroase precum Scriitori Români ilustraţi, Dicţionarul elevului deştept, a oferit participanţilor Catalogul Centenarul Marii Uniri a Românilor: Apariţii editoriale. Bucureşti: Chişinău. De asemenea, referindu-se la publicaţiile metodice s-a adresat bibliotecarilor cu propunerea de a participa nemijlocit la perfectarea repertoriului pentru noi ediţii întru viitoarea colaborare.

Discursul Dlui Director General GE Litera A.V.N. SRL s-a soldat cu donaţia Noului Dicţionar Universal al limbii Române, autori: Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, editori Anatol Vidraşcu ş.a., ed. a 5-a, revăzută, Bucureşti : Litera, 2017, pentru care aducem sincere mulţumiri. Dicţionarul dedicat celor 100 ani de la Marea Unire a Românilor 1918-2018, continuă tradiţia descrierii semantice ilustrate cu scurte citate din literatura cultă şi populară, după modelul promovat de Lazăr Şăineanu şi include 78 961 articole, 145 904 sensuri.


În încheiere Dl a făcut un apel pentru bibliotecarii din cele 15 raioane şi mun. Bălţi doritori să achiziţioneze publicaţii deoarece au posibilitatea, fiind disponibile acum sau să încheie/semneze contracte pe loc cu Editura Litera. În acest sens în numele tuturor participanţilor au fost aduse mulţumiri respectuoase Editurii Litera, directorului General, Anatol Vidraşcu, pentru facilitatea de a achiziţiona lucrări utile procesului didacţic din instituţiile de învăţământ.
Lina MIHALUTA, director adjunct a multumit Dlui pentru informaţia oportună pentru cei prezenţi la acest eveniment profesional, pentru colaborarea fructuoasă şi un bun parteneriat cu prestigioasa Editura Litera, cărţile achiziţionate în colecţiile Bibliotecii fiind absolut necesare pentru studenţii şi cadrele didactice în procesul educaţional.
Lidia PĂDUREAC, prim-prorector pentru activitatea didactică, în mesajul enunţat a mulţumit din partea Rectoratului pentru organizarea evenimentului, fiind unul inedit prin participarea dlui Anatol Vidraşcu, Directorul General al Editurii Litera la USARB, la Bibliotecă care este mândria Universităţii. „Editura a adus cartea la Bibliotecă, vine cartea şi ne caută pe noi, avem o posibilitate frumoasă de a ne bucura că Editura a reuşit să selecteze acele secvenţe care unesc cele două maluri ale Prutului, o literatură, o istorie comună”. Dna Lidia Pădureac a mulţumit şi a dorit o colaborarea în continuare dintre biblioteci şi edituri.


Dna Lidia Pădureac a adresat un mesaj de mulţumire echipei Bibliotecii care muncesc zi de zi pentru ca „noi să progresăm”, a urat succes lucrărilor atelierului de care să-şi amintească fiecare cu mare drag.
Un alt invitat de onoare la Atelier a fost autorul, compozitorul Mihai UNGUREANU care a trecut în revistă cele 8 cărţi personale apărute la editura ARC, axate pe păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor, pe educaţia muzicală a copiilor şi părinţilor: Hora ghioceilor; Lângă tată, lângă mamă; Să cânte părinții, să cânte copiii; Voie bună la cei mici. Cântece, jocuri, dialoguri muzicale; Ne întrecem la cântat. Cântece și jocuri pentru copii; Păstrați horele și cântul. Culegere de cântece și jocuri; Sărbătorile anului. Cântece, colinde, rugăciuni; Sfîntă e copilăria. Dl Mihai Ungureanu a îndemnat audienţa să le achiziţioneze pentru bibliotecile şcolare, accentuând că a simţit necesitatea de a scrie aceste lucrări pentru a nu se pierde tradiţiile şi cultura neamului. USARB şi-a îmbogăţit colecţiile bibliotecare cu aceste preţioase lucrări „născute” în laboratorul muzical din Sângerei.


În continuarea şedinţei, Lina Mihaluţa, a trecut în revistă cele mai importante evenimente profesionale la sfârşit de an 2018 şi priorităţile 2019: Forumul managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) al RM, Regulamente - cadru în susţinerea implementării Legii cu privire la biblioteci.
Forumul Managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci (SNB) Biblioteca anului 2019: interferența viziunilor care a avut loc pe 5 decembrie 2018 a declarat ANUL 2019: Anul promovării imaginii bibliotecii în comunitate şi a stabilit prioritățile profesionale ale anului 2019.


Consiliul Biblioteconomic Naţional a avut în programul său aprobarea a şase Regulamente cadru pentru susţinerea implementării Legii cu privire la biblioteci: Codul deontologic al bibliotecarului; Regulamentul cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci şi modul de organizare și desfășurare a concursului de angajare a personalului din bibliotecile publice; Regulament privind ținerea Registrului de stat al bibliotecilor; Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice; Regulament privind serviciile prestate de bibliotecile publice; Regulament privind evaluarea bibliotecilor publice.
Una din priorităţile anului 2019 este implementarea noului cadru de reglementare în biblioteci. Asigurarea funcționării eficiente a bibliotecii prin elaborarea, implementarea și promovarea (pentru aprobare, informare, cunoaștere de către personal, fondator, membri ai comunității etc.) a documentelor instituționale: documente de organizare, directive; documente ştiinţifico-metodologice; documente normative; documente tehnologice.
Despre vizita de documentare  în Statul Carolina de Nord, SUA, impresiile şi opiniile privind participarea în programul Open World (Lumea Deschisă), a relatat Mihaela STAVER, bibliotecar principal. Programul Lumea Deschisă este susținut de Congresul SUA și are drept scop consolidarea relaţiilor de cooperare între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, promovarea înţelegerii reciproce prin crearea oportunităţilor pentru liderii din Moldova de a cunoaşte viaţa politică şi socială, ideile şi experienţele americanilor. Unul din obiectivele programului a fost studierea modului în care își desfășoară activitatea bibliotecile din SUA.


Elena Stratan, bibliotecar principal, a prezentat cele mai semnificative realizări ale Centrului privind participarea la discuții publice și elaborarea de propuneri cu privire la cadrul de reglementare, organizarea atelierelor profesionale, a Cursurilor de formare profesională de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării, Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova, crearea bazei de date a bibliotecarilor şcolari din RM, colaborarea cu Centrele biblioteconomice din ţară, participarea la Simpozionul Anul Bibliologic cu comunicări şi postere, promovarea bunelor practici ale bibliotecarilor din raioanele Soroca şi Ungheni, precum şi programul de activitate pentru anul 2019.

Tatiana Prian, bibliotecar principal, Elena Stratan şi Mihaela Staver, au susţiunut o Sesiune de întrebări şi răspunsuri privind completarea electronică a Centralizatorului statistic pentru anul 2018 şi Tabelul Raionului.
În cadrul Trainingului Programe de evaluare în aplicaţia Kahoot.com., trainer Mihaela STAVER, bibliotecar principal, bibliotecarii au operat în aplicaţia Kahoot.com, au creat conturi şi au simulat testul de evaluare. Aplicaţia Kahoot poate fi utilă pentru evaluarea cunoştinţelor la un anumit subiect printr-o metodă interactivă, dezvoltând competenţile digitale, îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia. Prin folosirea acestor aplicații obţinem un feed-back imediat, obiectivitatea evaluării rezultatelor, interactivitate. https://kahoot.com/


A urmat sesiunea de informare la care au fost prezentate informaţii utile pentru activitatea bibliotecilor precum: Calendarul datelor remarcabile 2019, Valentina TOPALO, bibliotecar principal; Bibliotecarii din învăţământ, zona de Nord în presă şi online: Bibliografie 2018, Lilia ABABII, bibliotecar; Surse de informare electronice (linkuri utile, biblioteci virtuale, bloguri, e-books, resurse tematice) în sprijinul bibliotecarului din învăţământ, Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA, bibliotecare.
Bibliotecarii şi responsabilii de la OLDSÎ au primit Certificatele de participare şi Formularul „Cercetare statistică anuală №6-с. Activitatea bibliotecilor” 2018, format tipărit.
În finalul şedinţei, Elena COCIURCA, specialist coordonator DE Soroca, a adus mulţumiri întregii echipe de bibliotecari, directorului Bibliotecii, Dnei Elena Harconiţa, apreciind importanţa evenimentului care s-a produs, menţionând profesionalismul, disponibilitatea, grija pe care o au pentru a informa bibliotecarii şcolari cu cele mai noi noutăţi în domeniu, dezvoltarea abilităţilor de utilizare a instrumentelor moderne în activitatea de bibliotecă.


Mapa participantului cu materialele prezentate a fost expediată prin e-mail.

Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB