15 octombrie, 2018

COLLOQUIA PROFESSORUM, ediţia a VIII-a

             
În data 12 octombrie 2018, în Biblioteca Ştiinţifică USARB și-a ținut lucrările Secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII în cadrul COLLOQUIA PROFESSORUM, ediţia a VIII-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, dedicată celor 73 de ani de la fondarea Universităţii şi a Bibliotecii.
În deschiderea Secţiunii, moderatoarea Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii,  a adresat un mesaj de felicitare colegilor cu Ziua Universităţii şi a Bibliotecii, prezentând programul şedinţei care a inclus subiecte importante pentru consolidarea şi dezvoltarea Bibliotecii, or un învăţământ de calitate are nevoie astăzi de resurse informaţionale credibile, instrumente şi servicii  de calitate în conformitate cu standardele şi tendinţele mondiale. Alături de alte instituţii infodocumentare, Biblioteca Ştiinţifică USARB are în față o multitudine de provocări și multe oportunități, de care beneficiază  întreaga comunitate academică USARB.

În cadrul Secţiunii au fost prezentate 12 comunicări: Bibliotecarii USARB în Proiecte internaţionale: aşteptări şi  beneficii - Elena HARCONIŢA; Asigurarea necesităţilor informaţionale ale managerilor universitari - Elena SCURTU, Ana NAGHERNEAC ,Tatiana POGREBNEAC,; Servicii noi: Videotutoriale - Mihaela STAVER, Lilia ABABII, Angela HĂBĂŞESCU, Taisia ACULOVA; Alianta WorldWideScience: Continuturi cuprinzatoare pentru cercetare (resurse electronice Europene utile privind Agenda 2030: Obiectivele de Dezvoltare Durabila) - Valentina Topalo; Vizibilitatea internaţională a cercetătorilor USARB în anul 2018: analiză scientometrică - Elena ŢURCAN, Olga DASCAL; Impactul producţiei ştiinţifice USARB reflectată în ZENODO - Mihaela STAVER; Catalogul electronic şi RI ORA USARB: cerinţele şi aşteptările utilizatoriului (Analiza chestionarului) - Taisia ACULOVA, Angela HĂBĂŞESCU; Diversificarea colecţiilor BŞ USARB în corespundere cu tendinţele moderne de activitate ale bibliotecii  - Elena CRISTIAN;  Biblioteca Regională Depozitară a Băncii Mondiale în colecţia BŞ USARB. Studiu bibliometric - Olga DASCAL, Snejana ZADAINOVA; Institutul Cultural Român – Colecţie ale structurilor naţionale şi internaţionale integrate în fondurile Bibliotecii Ştiinţifice USARB (Studiu bibliometric) - Natalia LUCHIANCIUC, Angela HĂBĂŞESCU; Activitatea Bibliotecii Ştiinţfice USARB reflectată în paginile ziarului bălţean Pedagogul (1970-1990)- Adella CUCU; Книжный аукцион: Аукционные дома, оценка изданий, а также аукцион как способ работы с читателями  и форма организации досуга библиотекарей 21 века  - Marina ŞULMAN,  Polina SPÎNU.
Bibliotecarii au vorbit despre  implementarea Proiectelor internaţionale din ultimii 6 ani, care au  consolidat  capacităţile  instituţionale atât  prin  noile cunoştinţe şi  bunele  practici, dar şi prin  extinderea echipamentului  tehnic  cu  server  performant,  30 de calculatoare,  tablă interactivă, aparate de  xerografiere, scaner  mobil şi multe alte  componente  în valoare de peste 23 mii Euro. Unul dintre cele mai performate sisteme integrate de bibliotecă din lume – ALEPH, valoarea căruia  depăşeşte o jumătate de milion de Euro, este utilizat  astăzi în manieră corporativă de către bibliotecrii universitari în vederea creării catalogului colectiv partajat pe platforma Ex-Libris – Primo, asigurând accesul  la  înregistrările  a 7 biblioteci  universitare din R.Moldova, la repozitoriile instituţionale şi peste 100  de baze de date abonate. Printre acestea fiind bayâze de date EBSCO, ResearchforLife, Oxford, Web of Science, la care va fi  redeschis accesul din 1 noiembrie  ş.a.  

    În aşa fel, una dintre realizările incontestabile ale Bibliotecii, este că s-au făcut pași importanți spre integrarea resurselor informaționale instituţionale în circuitul internațional. Utilizarea acestor produse necesită explicaţii preventive, bibliotecarii  instruind  utilizatorii nu numai la orele de Cultură a Informaţiei, dar şi creând   tutoriale, inclusiv videotutoriale, care au fost prezentate în cadrul secţiunii.

   A fost  efectuat un studiu privind necesităţile informaţionale ale managerilor USARB şi  reiterate modalităţile lor de acoperire cu resurse informaţionale atât din baze de date, cât şi din  valoroasele colecţii dezvoltate la noi de Banca Mondială, Institutul Cultural Roman.  

    Pentru a creşte vizibilitatea şi internaţionalizarea USARB şi a fi pasibil măsurărilor scientometrice  internaţiionale,  produsul al universitarilor bălţeni este  indexat  nu numai în ORA USARB, dar şi în baze de date internaţionale: ZENODO, CEEOL, biblioteci şi platforme deschise. Această deschidere asigură cercetătorilor un număr crescut de citări şi oportunităţi de recunoaştere, creare a parteneriatelor noi.

      O  incursiune în istorie a fost oferită printr-un studiu  privind reflectarea activităţii Bibliotecii universitare în paginile ziarului Pedagogul între anii 1970-1990. Iar comunicarea privind comercializarea cărţilor la  târguri şi licitaţii accentuează încă odată valoarea netrecătoare  şi rolul  deosebit de preţios al cărţilor în întreaga lume, care continuă să reziste sub impactulul colosal al tehnologiilor  informaţionale şi comunicaţionale.

În şedinţa Secţiunii au fost lansate 3 lucrări: 
-      Carte rară în limba rusă din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice : Bibliografie  / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Marina Şulman, Snejana Zadainova ; resp de ed.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa: design/cop.machetare Silvia Ciobanu. – Bălţi  : Biblioteca Ştiinţifică USARB, 2018. – 369 p. – (Vestigia Semper Adora);
-   Materialele Conferinţei „MISISQ:Implicare. Creativitate. Durabilitate”, conferinţă internaţională (2018 ;Bălţi). Conferinţa internaţională “MISISQ: Implicare. Creativitate.Durabilitate” : Materialele conferinţei = International Conference “MISISQ: Involvement. Creativity. Sustainability” : Conference Proceedings, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova / coord.-resp. de ed.: Liubovi Karnaeva, Elena Harconiţa ; sci comm.: Meilė Kretavičienė [et al.] ; organizing comm.: Liubovi Karnaeva (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Lina Mihaluţa [et al.]. – Bălţi : S. n., 2018 (Tipografia Indigou Color). – 260 p. : fig., tab. tehnoredactare/machetare computerizată: Silvia Ciobanu, Biblioteca Ştiinţifică USARB.
-   Library Network Support Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries [LNSS] : 2016-2018 / elab. : Silvia Ciobanu ; coord.: Elena Harconiţa. – Bălţi : SL USARB, 2018 (Indigou Color Typography). – 36 p. : phot.

Cu prilejul evenimentului, în şedinţa în plen, a fost organizată şi derulată expoziţia Contribuţiiştiinţifice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari 2010-2017, realizatori: Elena Harconița, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Angela Hăbășescu, Elena Ţurcan, Gabriela Cazacu, Snejana Zadainova, Lilia Iavorscaia.

Un moment revelator a fost intervenţia doamnei Maria Şleahtiţchi, doctor în filologie, conferenţiar universitar, care a venit cu o donaţie, Antologia Literatură pentru copii, editată cu sprijinul Ministerului Cullturii, Educaţiei şi Cercetării al RM, editura ARC, 2018 cu o frumoasă dedicaţie: Pentru minunatele doamne de la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi, care, mai bine de patru decenii m-au ghidat cu răbdare şi profesionalism prin Labirint.
Directorul Bibliotecii, Elena Harconiţa, a mulțumit bibliotecarilor pentru implicare activă, comunicările interesante şi investigaţiile oportune, care se vor încadra în realizările Planului de acţiuni a Stategiei de Dezvoltarea a Bibliotecii, urmând a fi aprobate la Senat Politica de dezvoltare a colecţiilor, actualizarea Politicii de Acces Deschis la USARB, indexarea lucrărilor USARB în baze de date etc.

Elena Harconiţa, director BŞ USARB