23 octombrie, 2018

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie în USARB

Happy Open Access Week!


În date de 22 octombrie 2018, la Biblioteca Ştiinţifică USARB, a fost inaugurată Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la Informaţie. Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice, a vorbit despre importanţa acestei mişcări  la nivel mondial, a amintit iniţiativele şi declaraţiile internaţionale privind accesul deschis la informaţia ştiinţifică: Iniţiativa Accesului Deschis de la Budapesta; Declaraţia de la Bethesda; Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare, reactualizarea Politicii Accesului Deschis şi a Regulamentului privind Repozitoriul Instituţional ORA USARB. Directoarea a deschis blogul EIFL – OA, Moldova, menţinut de colegii de la Biblioteca Ştiinţifică ASEM, oprindu-se la fiecare rubrică, trecând la IBN, instrument creat de IDSI cu sisţinerea bibliotecarilor, inclusiv şi de la USARB.

Programul de acţiuni pentru această săptămână îndeamnă  colegii să fie cât mai productivi: să acumuleze şi să difuzeze cât mai multe informaţii pentru utilizatori în vederea  accesării bazelor de date, directoriilor, a bibliotecilor şi platformelor deschise.
Echipa de Open Access USARB - bibliotecarele  Valentina Topalo, Mihaela Staver, Gabriela Cazacu, Olga Dascal, Elena Ţurcan au intervenit cu următoarele subiecte: OpenDoar (Directory of Repository), Repozitoriul ORA USARB, ZENODO, Politica Băncii Mondiale privind Accesul Deschis, Cercetare vizibilă, transparentă, reproductibilă şi eficientă prin platforma FOSTER, platformă de instruire Open Science in HORIZONT 2020; eIFL-informaţii electronice pentru biblioteci, SPARC- acces deschis la articole ştiinţifice, partajarea deschisă a datelor de cercetare, crearea şi adoptarea resurselor educaţionale deschise în comunităţi academice.
În  spaţiile Bibliotecii au fost  organizate  expoziţiileReviste ştiinţifice din colecţia BŞ USARB în baze de date, Accesul deschis la publicaţii ştiinţifice pentru oricine, oricând şi oriunde; Contribuţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni 2017-2018.
La televizorul din hol sunt derulate videospoturi privind Saptamâna Internaţională a Accesului deschis la informaţie, în subdiviziunile USARB au fost afişate Programul şi materiale promoţionale cu conţinuturi respective.
 Foto