31 octombrie, 2018

Formarea profesională continuă a bibliotecarilor în Proiectul TEACH ME

      11 septembrie - 30 octombrie 2018
FOTO

10 bibliotecari, Lilia Ababii, Tatiana Prian, Mihaela Staver, Ana Nagherneac, Elena Ţurcan, Angela Hăbăşescu, Gherda Palii, Taisia Aculova, Olga Dascal, Snejana Zadainova, asistenţi universitari la cursul Bazele Culturii informaţiei, alături de 60 cadre didactice universitare, au beneficiat de cursurile de pedagogie inovativă, elaborate în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-Network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) și autorizate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, beneficiind de FPC în perioada 11 septembrie - 30 octombrie: ,,Strategii de învățare eficientă” – 5 ECTS; ,,Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC-5 ECTS”. Coordonator  instituțional al Proiectului: dr.Valentina PRIȚCAN, prorectorul pentru relații externe și activitate științifică.

Profesorii Valeriu CABAC, prof. univ., dr., Corina NEGARA, conf. univ., dr., Eugeniu CABAC, conf. univ., Lora CIOBANU, conf. univ., dr., Valentina PRIȚCAN, conf. univ., dr., Tatiana ȘOVA, conf. univ., dr., Veronica RUSOV,  lect. univ.,  au abordat subiecte privind  Strategii de învățare eficientă, specificul învățării vizuale, descrierea stilului vizual de învățare, tehnologiile de învățare vizuală, recomandări pentru realizarea eficientă a învățării vizuale, au realizat sesiuni dedicate  învățării bazate pe probleme, au provocat formabilii să exploreze tainele internetului, tehnologiile de căutare a informației pe internet, social bookmarking-ul, să gestioneze conturi,  etica și siguranța online, conduită  în spaţiul virtual, norme de comportament specifice – pentru e-mail, forum, reţele sociale, bloguri etc.
La  finalul instruirii audienţii au intrat în posesia Certificatului autorizat.

Despre proiect: