15 octombrie, 2018

Bibliotecarii USARB la Workshopul profesional nr. 9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”


Lina MIHALUŢA, directorul adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi Mihaela STAVER, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, au participat în ziua de 8 octombrie 2018, la Workshopul profesional  nr. 9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”,  Biblioteca Științifică ASEM.

Workshopul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitaredin Moldova”,  finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia  şi Universitatea Transilvania din Brașov, România, coordonator naţional - Biblioteca Ştiinţifică ASEM, director, dr. Silvia Ghinculov.

 Activitatea a cuprins 18 prezentări privind produsele de promovare a Bibliotecilor şi serviciilor, în format  video, elaborate pentru informarea şi educarea utilizatorilor. manMihaela STAVER a prezentat Modalităţi şi mijloace de promovare a Bibliotecii Ştinţifice USARB.