04 mai, 2018

Cursul Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării la USARB


În perioada 17-27 aprilie 2018, Secţia de Formare Continuă a Universităţii de Stat din Moldova în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi au organizat cursul de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore).  

S-au înscris 44 de bibliotecari din bibliotecile de toate tipurile, în special publice teritoriale din Zona de Nord - 15 raioane şi mun. Bălţi.

În decurs de opt zile, şapte formatori de la Biblioteca Ştiinţifică USARB au realizat programul cursului cu următoarele module:  Biblioteca şi societatea. Biblioteca ca instituţie socială. Rolul, locul şi funcţiile bibliotecii. Biblioteca ca sistem. Tipologia bibliotecilor. Reţele şi sisteme de biblioteci. Sistemul Naţional de Biblioteci din RM – Mihaela Staver; Asociații profesionale (internaţionale şi naţionale). Cadrul legislativ al activităţii bibliotecilor din RM. Deontologia profesională a bibliotecarului – Lilia Ababii; Bazele constituirii fondului documentar al bibliotecii - Adella Cucu, Elena Cristian; Standardizarea activității bibliotecii. Indicatori de activitate a bibliotecilor. Statistica de bibliotecă. Aplicații practice – Ludmila Răileanu, Mihaela Staver; Bazele catalogării. Clasificarea şi sistematizarea resurselor infodocumentare – Lina Mihaluţa; Utilizatorii de informaţie – Angela Hăbășescu.
Ziua finală a fost dedicată evaluării. Formabilii au avut posibilitatea să scrie un eseu - sinteză despre cursul audiat, apreciind conţinutul programului, importanţa pentru creşterea profesională, aplicarea cunoştinţelor acumulate. Bibliotecarii  au  subliniat utilitatea unor astfel de instruiri şi  au exprimat dorinţa de  a mai participa şi la alte module. Iată câteva gânduri spicuite  din eseurile lor:


-     Cele mai sincere şi enorme mulţumiri organizatorilor acestor cursuri atât de necesare şi, desigur, tuturor acelor care au depus trudă   promoveze cu multă claritate  subiectele abordate.
-       Aţi depus o muncă enormă şi răsplată  sunt cunoştinţele şi abilităţile noastre.
-       Cursul mi-a fost de un mare folos, am acumulat noi cunoştinţe ce vor fi puse în aplicare de mine.
-    Am avut o mare plăcere să frecventez aceste cursuri, toate temele au fost predate bine, clar şi explicit. Formatorii tineri, inteligenţi ne-au predat cursurile calm,  clar , întotdeauna cu exemple din activitatea profesională.
-   După acest curs îmi va fi mai uşor să completez formularul statistic 6c. Multumesc mult formatorilor şi întregului colectiv al BŞ USARB  pentru primirea caldă şi pentru cunoştinţele  pe care ni le-au transmis  cum au ştiut mai bine.
-    Stimaţi lectori, formatori ai Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Vă  aduc sincere mulţumiri pentru  activitatea Dvs.
-      Mulţumim tuturor celor  care au contribuit cu munca Dumnealor pentru a ne învăţa şi a ne ajuta în activitatea noastră de zi cu zi, mulţumim pentru înţelegerea, răbdarea şi profesionalismul de care daţi dovadă.
-   Frecventând aceste ore, am primit  o satisfacţie totală şi foarte plăcută ce ţine de viziunea biblioteconomiei. Am rămas foarte mulţumită de acest curs deoarece am fost întâmpinaţi  de oameni cu suflet mare care au emanat cultură, înţelepciune, omenie, bunătate şi căldura sufletească. Am fost instruiţi de persoane competente, deştepte şi dezvoltate profesional.
-      Am făcut cunoştinţă cu reprezentanţii Bibliotecii, am făcut schimb de experienţă între bibliotecile participante şi am acumulat  noi cunoştinţe şi competenţe de activitate bibliotecară.
-       Să se petreacă mai des astfel de cursuri. Doresc ca pe viitor sa mai merg la astfel de studii ca să aflu ceva nou şi să fiu în pas cu noile modernizări.
-   Cursul a fost interesant şi interactiv, cu multe noţiuni noi, cu lucrări practice şi  exemple. Formatorii au fost foarte primitori, inteligenţi, expliciţi, cu mare răbdare.


 De asemenea, formabilii au raspuns la întrebările din Chestionarul de evaluare. Pentru consolidarea cunoştinţelor acumulate a fost binevenită excursia promovată în spaţiile Bibliotecii, bibliotecarii au cunoscut structura, colecţiile, procesele tehnologice şi  serviciile oferite.

Cursurile au finalizat cu înmânarea Certificatelor şi fotografia de familie.