14 mai, 2018

Şedinţa în Clubul BiblioSpiritus

Felicitări colectivului Bibliotecii Ştiinţifice USARB

Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii, a felicitat colegii pentru Premiul şi Diploma conferită în cadrul evenimentului GALEX 2018, ediţia a VIII-a. La 23 aprilie, de Ziua Bibliotecarului, Bibliotecii Științifice a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, director Elena Harconița, i-a fost decernat Premiul Național GALEX pentru Cel mai reușit proiect de promovare a imaginii Bibliotecii.


Directoriul Biblioteci Ştiinţifice USARB a înmânat Elenei Ţurcan Diploma de Cel mai Bun Bibliotecar al anului 2017, semnată de rectorul USARB, dr. Natalia Gaşiţoi şi directorul Elena Harconiţa.


De asemenea, directorul a trecut în revistă importantele evenimente naţionale şi internaţionale la care au participat bibliotecarii USARB în luna aprilie:  Simpozionul naţional din Suceava, România dedicat Zilei Bibliotecarului şi Centenarului Marii Uniri; Ziua Națională de Sensibilizare privind bibliotecile, de la Academia de Administrare Publică, în cadrul Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar și reformarea bibliotecilor”, a prezentat donaţiile de documente oferite de Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava.


Şedinţa bibliotecarilor a continuat cu prima lecţie din ciclul МАСКА И ПОРТРЕТ В АНТИЧНОСТИ: O чём говорит лицо: к проблеме портрета, formator Marina Şulman. În sală a fost organizată expoziţia de documente: МАСКА, ЛИК, ЛИЦО И ПОРТРЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (неолит, античность, средние века, возрождение).