04 mai, 2018

Cursul de formare profesională de scurtă durată Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova la Biblioteca Ştiinţifică USARB


În perioada 17-27 aprilie 2018, Secţia de Formare Continuă a Universităţii de Stat din Moldova în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi au organizat cursul de scurtă durată Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova (75 de ore).

S-au înscris 15 bibliotecari din biblioteci publice şi din învăţământ din Zona de Nord - 15 raioane şi mun. Bălţi.

Pe parcursul a opt zile, zece formatori de la Biblioteca Ştiinţifică USARB au realizat programul cursului cu următoarele module: Cultura informației a bibliotecarilor și a utilizatorilor – Natalia Culicov; Reguli de prezentare a referințelor bibliografice. Aplicații practice – Elena Ţurcan; Descrierea bibliografică a publicațiilor. Modificări în CZU. CZU online – Aculina Mihaluţa; Cadrul legislativ al activității bibliotecilor din RM. Legea cu privire la biblioteci – Lilia Ababii; Indicatori de activitate a bibliotecilor. Statistica de bibliotecă. Formularul 6C. Aplicații practice - Ludmila Răileanu, Mihaela Staver; Creativitatea, servicii inovatoare online de bibliotecă - Mihaela Staver, Olga Dascal, Gherda Palii; Metode și tehnici de promovare a bibliotecii - Valentina Topalo, Silvia Ciobanu.


 La încheierea cursului formabilii au raspuns la întrebările din Chestionarul de evaluare, apreciind buna pregătire, conţinutul interesant şi informativ, explicarea în mod clar a subiectului, formatorii fiind  receptivi la întrebările formabililor, relaţii bune cu auditoriul, stimularea interesului faţă de subiectul audiat, stimularea gândirii şi a învăţării.De asemenea,  au fost  aduse  mulţumiri respectuoase organizatorilor şi formatorilor pentru desfăşurarea cursului, care a  finalizat cu înmânarea Certificatelor şi fotografia de familie.