02 aprilie, 2018

Elena Cristian a participat la Atelierul ,,Politica de prezervare a colecţiilor de documente”

În zilele de 21-23 martie 20I8,  Elena Cristian, şef serviciu Dezvoltarea şi prelucrarea resurselor informaţionale la BŞ USARB, a participat la atelierul ,,Politica de prezervare a colecţiilor de documente”, parte componentă a proiectului ,,Early 19th Century Bessarabian Charters and Historical Documents", în cadrul programului Guvernului SUA, Fondul Ambasadorilor pentu Conservare. Atelierul a fost organizat de   Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în colaborare cu Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova ,,Alexe Rău”. În calitate de traineri formabilii i-au avut pe Nancy Lev-Alexander, specialist în Stabilizarea colecţiilor / Conservarea preventivă, Alan Haley, specialist Prezervare de la Direcţia de Conservare a Bibliotecii Congresului, Washington D.C., SUA. http://www.loc.gov/preservation/
Evenimentul a început cu mesajul  de salut transmis de Jacob Nadal, Director pentru Conservare, Biblioteca Congresului SUA, care a mulţumit  pentru invitaţie şi posibilitatea  întâlnirii  bibliotecarilor SUA cu colegii  moldoveni,  pentru găzduirea atelierului profesional de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Elena Pintelei, directorul general al BNRM, a vorbit despre importanţa procesului de  prezervare a colecţiilor, despre interesele comune pe care le au bibliotecarii din diferite ţări şi oportunitatea de a fi împreuna, de a împărtăşi idei, a elabora diverse politici şi concepte fundamentale de prezervare, accentuând  rolul  BNRM  în această problemă.

A urmat prezentarea participanţilor - bibliotecarilor responsabili de colecțiile Bibliotecii Naţionale a R.Moldova,  Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, Camerei  Naţionale a Cărţii din Republica Moldova, Bibliotecii Ştiinţifice Centrale ,,Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat  ,,A. Russo” din Bălţi, Bibliotecii Republicane Ştiinţifce  Agricole  a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Bibliotecii  Ştiinţifice a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,N. Testemiţanu”, Bibliotecii Municipale ,,B.P. Hasdeu”, Muzeului  Literaturii Române ,,Mihail Kogăliceanu”, Bibliotecii Naţionale  pentru Copii ,,Ion Creangă”.

Formatorii  au  prezentat  definiţii şi concepte,  diverse metode fundamentale  de prezervare, printre care prezervarea preventivă; securitatea de bază, managementul situaţiilor de urgenţă, utilizarea evaluării colecţiilor şi pregătirea pentru reformatare (incluzând digitizarea),  politica sălilor de lectură, expoziţiilor, împrumuturilor  de  colecţii pentru expoziţii. Nu a lipsit nici sesiunea de întrebări şi răspunsuri.

Programul a inclus, de asemenea,   prezentarea  colecţiilor celei mai mari biblioteci din R.Moldova:  numărul de  unităţi,  vârsta medie, diversitatea formatelor, tipurile de depozitare,  vechimea clădirilor,  utilizarea colecţiilor, numărul  de vizitatori per an,  numărul de personal, inclusiv de la prezervare şi cele mai mari provocări pentru BNRM în acest sens.  

Turul bibliotecii efectuat împreună cu administraţia şi invitaţii străini au prilejuit  momente de observaţii şi discuţiii privind starea clădirii, a spaţiilor de depozitare, prezervare, incluziv echipamentul tehnic disponibil, spaţiile de  comunicare cu publicul - sălile de lectură, spaţiile expoziţionale,  ori locurile de muncă ale personalului şi punctele de digitalizare. Scopul turului a fost depistarea provocărilor  privind  prezervarea şi elaborarea strategiilor de îmbunătăţire a acesteia.
În ultima zi a atelierului fiecare participant a vorbit  despre   provocările prezervării cu care se confruntă instituţiile  lor,  aplicând  deja cunoştinţele  asimilate şi fiind  ajutaţi  de traineri şi intervenţiile  participanţilor.  Lucrările atelierului au continuat  cu  prezentarea modelului  de prezervare pentru BNRM, identificarea priorităţilor, activităţilor şi politicilor de conservare în celelalte  instituţii.

În corespundere cu cerinţele organizatorilor şi ale experţilor Bibliotecii Congresului,  Elena Cristian, şef serviciu Dezvoltarea şi prelucrarea resurselor informaţionale  a prezentat activitatea Bibliotecii universitare bălţene pe acest segment.

Toţi participanţii, mulţumiţi de oportunităţile  acestui atelier, au intrat în posesia  Certificatelor  de participare, revenind în bibliotecile lor cu gânduri şi noi  idei de îmbunătăţire a procesului de prezervare.