27 martie, 2018

Cursul de specialitate Redresarea activităţii bibliografice: Cum să facem faţă schimbărilor

Ana Nagherneac, bibliotecar principal, subdiviziunea Informare şi cercetare bibliografică la  Biblioteca Ştiinţifică USARB, a participat în data de 14-15 martie 2018, la cursul de specialitate Redresarea activităţii bibliografice: Cum să facem faţă schimbărilor, desfăşurat la Biblioteca Naţională din Republica Moldova, în Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale informării, la care s-au întrunit bibliotecari/bibliografi responsabili pentru activitatea bibliografică în biblioteci.

Subiectele de formare au inclus: Fundamente ale teoriei şi practicii bibliografice. Documentele – suportul activităţii bibliografice. Resursele informaţionale. Bibliografierea în cadrul bibliotecii. Cercetarea bibliografică, dezvoltarea abilităților de analiză a publicațiilor bibliografice; cunoașterea și implementarea componentelor cercetării bibliografice. Servirea bibliografică a utilizatorilor. Mediul Profesional al bibliografului.

Formatori BNRM: Ludmila CORGHENCI, șef Centru de Formare Profesională; Valeria MATVEI, șef secție, Victoria DONCILĂ, specialist principal.

Formatori invitați: Valentina CHITOROAGĂ, Renata COZONAC, Camera Națională a Cărții.

Mulţumim organizatorilor şi formatorilor pentru aceste cursuri deosebit de utile, care vin să faciliteze amplificarea competenţelor bibliografice în domeniu.