05 aprilie, 2018

Biblioteca Ştiinţifică USARB la Simpozionul ANUL BIBLIOLOGIC 2017


Bibliotecari universitari de la Balţi, Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa şi Elena Ţurcan, au participat în data de 28 martie 2018, alături de circa 160 de participanţi,  la Simpozionul științific Anul Bibliologic 2017, ediția a XXVII-a, cu genericul ,,Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane”, desfăşurat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova.


Obiectivul întrunirii bibliotecarilor din ţară a fost retrospectiva anului profesional 2017, reliefarea impactului activității bibliotecilor Sistemului Național de Biblioteci (SNB ) în contextul direcțiilor prioritare ale anului profesional 2017, corelarea dezvoltării SNB cu tendințele și prioritățile sistemului informațional-biblioteconomic internațional; identificarea domeniilor, subiectelor de centrare a eforturilor profesionale.

Simpozionul a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Consiliul Biblioteconomic Național, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, avându-i ca parteneri pe  Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, Organizația Națiunilor Unite în Moldova, Programul Naţional „Novateca”, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI). Datorită IDSI au fost transmise on-line lucrările reuniunii.
În cadrul sesiunii de postere și materiale AV cu genericul „Anul bibliologic 2017: realizări, provocări, impact”, „Servicii moderne de bibliotecă”, „Bibliotecile şi promovarea/ realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030”,  Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost prezentă cu trei postere: Biblioteca Ştiinţifică - Centrul Biblioteconomic Departamental USARB, Biblioteca Ştiinţifică USARB – Cultura informaţiei 2017, ORA USARB; video-filmul Atelier Profesional Biblioteci deÎnvăţământ din Nord a ABRM, 2017; comunicarea Centrul Biblioteconomic USARB: parcurs de colaborare 2017; materiale promoţionale: Calendarul 2017-2018 Biblioteca Ştiinţifică USARB - colaborare în Programul Erasmus + Proiectul Servicii de suport pentru reţeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor ; Ghidul Proiectului. 


Comunicarea şi informaţiile privind materialele expuse au fost prezentate de către Elena Ţurcan. Lina Mihaluţa   a prezentat  expoziţia „Biblioteca Ştiinţifică USARB - publicaţiile anului 2017” care a inclus 10 (zece) lucrări (bibliografii, anuare, ghiduri metodice) din colecţiile Doctor Honoris Causa, Bibliographia Universitas, Profesionalizare precum şi revista de biblioteconomie şi ştiinţele informării Confluenţe Bibliologice, 2017.

La elaborarea acestor materiale au contribuit: Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Silvia Ciobanu (design), Elena Stratan, Valentina Topalo,  Elena Ţurcan, Tatiana Prian.

În numărul 3-4 a revistei naţionale MagazinBibliologic, editate de BNRM, au fost publicate 3 articole ale bibliotecarilor universitari bălţeni: Valentina Topalo - Centrul de Documentare ONU al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – 15 ani de activitate; Elena Cristian - Cărţi cu autograf, dedicaţii, Ex-libris şi supralibros în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Ala Lîsîi - Cartea electronică în perceperea universitarilor.
Mapa participanţiilor a inclus valoroase lucrări: Gheorghe Oprea. Biobibliografie. Ch., 2017; Ana Sofroni. Dumeriri. Cugetări creştine. Făgăraş, jud. Braşov, România, 2018; Revista Magazin Bibliologic, nr. 1-2, 3-4, 2017. De asemenea, reprezentanţii bibliotecilor au primit Certificate şi Diplome.

Aprecieri organizatorilor care au facilitat cunoaşterea, diseminarea şi promovarea  experienţelor  de succes ale bibliotecilor din SNB,  încurajate şi implicate în realizarea  Obiectivelor de Dezvoltare Durabile.