13 aprilie, 2018

Training pentru bibliotecarii USARB


În data de 12 aprilie 2018, la Biblioteca Ştiinţifică USARB, bibliotecarii USARB au consolidat cunoştinţele privind regulile de indexare Lives-ro şi  indexarea documentelor din domeniul artei.  

Formatorul Aculova Taisia, bibliograf principal, s-a axat pe aspectele variate ale indexării pe subiecte în domeniul Artelor frumoase şi decorative, accentuând nu numai descrierea obiectului,  alcătuirea vedetelor de subiect, dar folosind şi multiple exemple ilustrative. Trainingul a fost încheiat cu rezolvarea unui test aplicativ.

Au mai fost discutate probleme privind crearea noilor vedete de subiect: obiectul geografic ca vedetă de intrare şi ca subdiviziune, câmpuri potrivite pentru crearea subdiviziunelor de subiect şi subdiviziunelor de formă, crearea vedetelor de subiect pentru titlul lucrării cu şi fără autor, etc.