14 decembrie, 2016

Galina Belcovscaia - pasionată de profesia bibliotecar

Omagiu Doamnei Galina Belcovscaia, specialist în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, în cadrul Clubului BiblioSpiritus.

Programul şedinţei Clubului BiblioSpiritus a inclus mesajul de felicitare din partea colectivului Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Doamnei Galina BELCOVSCAIA, bibliotecar sala de împrumut nr. 2 Documente didactice/ metodice, Serviciul Comunucarea Colecțiilor, care la 14 decembrie 2016 a sărbătorit frumosul jubileu de 50 de ani. Cu acest prilej Lina MIHALUȚA, director adjunct a  Bibliotecii Științifice USARB, a venit cu un mesaj de felicitare întitulat Galina Belcovschi la jubileul de 50 de ani  şi a dat citire ordinului Rectorului cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani (18 ani de activitate în cadrul USARB) prin care i se aduc mulţumiri pentru realizarea activității cu sîrguință și corectitudine. Natalia CULICOV, şef oficiu a prezentat expoziţia Galina Belcovscaia - pasionată de profesia bibliotecar