27 decembrie, 2016

Lina Mihaluţa - Model de Profesionalism şi Pasiune

Mesaj de felicitare Doamnei director adjunct din partea colectivului Biblioteci Ştiinţifice Admirabila vocaţie de bibliotecar: Aculina Mihaluţa – 50 de ani de la naştere : expoziţie on-line.