07 noiembrie, 2016

Bibliotecarii universitari la Conferința satelit DESCHIDERE ȘI CREDIBILITATE

Pe 4 noiembrie, Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a participat  la Conferința satelit DESCHIDERE ȘI CREDIBILITATE, secțiunea BIBLIOTECI UNIVERSITARE ŞI SPECIALIZATE cu comunicarea REVISTA BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.MD - SPAŢIU INTERACTIV DE COMUNICARE PROFESIONALĂ.
În cadrul conferinței, preşedintele secţiuniui, Rodica Avasiloaie a înmânat doamnei Elena Harconiţa, Diploma de Excelenţă pentru realizarea revistei http://libruniv.usarb.md/bibliouniv_rev/buniv.html