03 iunie, 2015

O achiziţie relevantă pentru colecţia de specialitate

Manguel, Alberto. Istoria lecturii / Alberto Manguel ; trad. din lb. engl.  Alexandru Vlad. Bucureşti : Ed. Nemira, 2011. 414 p.ISBN 978-606-579-132-9

     „Istoria lecturii”, autor Alberto Manguel, editată la editura Nemira Publishing House (Bucureşti, 2011) este o carte despre cititori, scriitori şi editori, despre arta cuvîntului, despre adîncimea şi forma lui. Volumul face parte din donaţia primită de la Asociaţia obştească Syllabus din Bucureşti, la iniţiativa Ministerului Culturii  al Republicii Moldova, prin care Biblioteca Ştiinţifica USARB şi-a imbogăţit colectiile cu 319 de carţi in valoare de circa 3000 EURO.
În carte totul este prezentat în aşa fel, încît devine evident că o asemenea lucrare nu putea fi scrisă decît dintr-o dragoste adînca pentru cultură. Autorul ne duce într-o călătorie în timp, pe la oracole antice, prin scriptorii medievale, unde se citea în tăcere, prin lagăre ale modernităţii, în care cartea memorată era salvarea şi prin cîte şi mai cîte cotloane ale memoriei omenirii. Grupată în două părţi – „Documente ale lecturii” şi „Puterile cititorului” – cele 20 de capitole ale volumului sînt nişte cercetări ale diverselor practici de lectură, alese nu după un criteriu cronologic, ci mai degrabă după unul antropologic. Printre episoade găsim: sibilele care citeau destinul; apariţia tîrzie a cititului în gînd, care devine uzual în Occident în Evul Mediu, epocă în care citirea în tăcere este regulă de neîncălcat în universul cleric, cel care deţine forţa intelectuală; lecturile interzise sclavilor; cărţile puse la index de nazişti şi de Biserica Catolică; hoţii de cărţii; transformarea cărţii în bun comercial, schimbare survenită abia prin secolul al XII-lea; cum a ajuns obiectul numit „carte” la formele lui de azi.
      Cîteva ore petrecute în compania acestei cărţi reamintesc nu doar istoria lecturii, ci şi istoria oamenilor obișnuiti, iar cititul devine aşa cum spunea Gustave Flaubert „Citiţi ca să trăiţi”, unul dintre motto-urile din „Istoria lecturii” – sinonim cu existenţa în sine. Mihaela Staver, bibliotecar principal, 
Serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate