13 iulie, 2015

Lecturi profesionale

Autoinstruirea se află la baza piramidei formării profesionale continue. Pentru bibliotecarii dornici să-şi îmbogăţească cunoştinţele recomandăm spre consultare lucrările: Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane (2012), semnată de Liviu-Iulian Dediu şi Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă (2011), semnată de Liliana Moldovan. Lucrări abordează diferite laturi ale managementului serviciilor de bibliotecă oferind răspunsuri şi soluţii asupra următoarelor aspecte:
  • Identificarea nevoilor de informare ale utilizatorului;
  • Cum realizează biblioteca legătura dintre utilizator şi informaţie;
  • Care sînt caracteristicile utilizatorului care caută informaţii;
  • Cum putem ameliora imaginea bibliotecii.