19 mai, 2015

Atestarea cadrelor bibliotecare

Comisia de atestare a personalului de specialitate din biblioteci a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi a examinat în perioada 15 mai 2015 activitatea a 12 specialişti, solicitanţi pentru conferirea / confirmarea categoriilor de calificare de la Biblioteca Ştiinţifică USARB, BŞRA a UASM, BŞM USMF „Nicolae Testemiţanu”. Atestarea a avut loc conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (în redacţie nouă), aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 17 din 05.02 2015.