02 septembrie, 2022

O nouă lucrare fundamentală în domeniul metodologiei cercetării științifice

Țurcan, Nelly. Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării / N. Țurcan, coord. și red. de specialitate: L. Kulikovski; resp. de ed. : M. Harjevschi. – Chișinău: Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, 2021 (Garomont Studio SRL). – 586 p. : fig., tab. – (Col. Profesional, ISBN 978-9975-134-31-6).

Disponibil: https://hapes.hasdeu.md/handle/123456789/333

Biblioteconomia și știința informării, chiar dacă au o istorie relativ recentă, se află în plin proces de dezvoltare, diferențiere și cristalizare. În majoritatea țărilor biblioteconomia și știința informării s-au integrat în familia științelor sociale alături de sociologie, psihologie, comunicare etc. Există totuși o apropiere din partea științei informației, teme legate de tehnologiile informaționale și automatizare, care sunt tratate, de asemenea, și de biblioteconomie și știința informării.

Etapa actuală în dezvoltarea biblioteconomiei și științei informării predetermină anumite dificultăți în desfășurarea cercetărilor științifice, care pot fi considerate bariere pentru obținerea încrederii din partea comunității profesionale și a societății în ansamblu.

Biblioteconomia și știința informării devin tot mai complexe din punctul de vedere al conținutului și structurii sale, al relațiilor și corelațiilor manifestate și neevidente ale subiectelor, problemelor, direcțiilor și disciplinelor științifice. Domeniul biblioteconomiei și științei informării devine din ce în ce mai deschis pentru dezvoltarea cognitivă prin schimbarea, precizarea, modificarea cunoștințelor deja existente și apariția unor cunoștințe noi care reflectă aspecte neexplorate anterior privind subiectele de studiu.

Cercetarea în biblioteconomie și știința informării este un aspect-cheie al formării profesionale a bibliotecarilor în cadrul oricărui program de dezvoltare profesională (studii de licență, masterat, doctorat, recalificare și formare profesională continuă). Cercetarea este un mijloc pentru studenți și bibliotecari de a investiga cauzele și efectele fenomenelor, deoarece ele afectează profesia, dar, totodată, vin cu anumite soluții posibile. 

La nivelul profesional cercetarea poate informa practica, ajuta în planificarea profesională de perspectivă, precum și poate spori vizibilitatea domeniului și serviciilor infodocumentare. La nivel personal cercetarea poate „extinde orizonturile și poate oferi persoanelor posibilități de dezvoltare”.

Această resursă informaţională reprezintă o lucrare fundamentală în domeniul metodologiei cercetării științifice şi se adresează practicienilor din domeniul biblioteconomiei și științei informației, precum și altor specialiști care desfășoară activități de cercetare. Lucrarea ghidează orice bibliotecar care trebuie să citească și să evalueze critic rapoartele de cercetare, precum și să îi ajute pe alții în cercetare. De asemenea, este destinat studenților, masteranzilor, doctoranzilor, specialiştilor din domeniul biblioteconomiei.