05 aprilie, 2022

IFLA Journal

IFLA Journal este o revistă internațională care publică articole evaluate de colegi despre biblioteci și servicii de informare și problemele sociale, politice și economice care influențează accesul la informații prin intermediul bibliotecilor. Jurnalul publică cercetări, studii de caz și eseuri care reflectă spectrul larg al profesiei la nivel internațional.