19 ianuarie, 2020

Lectura textelor de specialitate – cheia spre succes

„Citim ca să aflăm că nu suntem singuri.” (C. S. Lewis)
Lectura textelor de specialitate reprezintă actualizarea continuă a noţiunilor, crearea de noi abilităţi în domeniu, diversificarea competenţelor. Biblioteca constituie unul din principalele rezervoare ale memoriei individuale şi colective, locul în care se realizează liantul cu umanitatea, genialitatea şi în care se practică cominuinea.

În acest context, Vă propunem volumul „Contribuţia bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale în spaţiul românesc : Lucrările Simpozionului naţional cu participare internaţională, Suceava, 2018”, editată la Suceava : Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2018, coordonat de Sanda-Maria Ardeleanu.


Volumul este structurat în 4 capitole: Biblioteca: tezaur de memorie culturală, Diversitate etnică şi culturală în spaţiul românesc, Valori româneşti în spaţiul european, Biblioteca între tradiuţie şi modernitate şi include comunicările participanţilor la simpozion.

Acest număr conţine articolul colegei noastre Doamnei Valentina Topalo „Ziua naţională de sensibilizare privind bibliotecile în Republica Moldova”, în paginile căruia sunt reliefate manifestările culturale dedicate evenimentului – parte componentă a Proiectului Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor (LNSS), Programul Erasmus+ Consolidarea Capacităților instituţionale, cofinanţat de Uniunea Europeană.