30 mai, 2019

Atestarea cadrelor bibliotecare 2019

În luna mai a avut loc atestarea cadrelor bibliotecare conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (2015). Bibliotecarii au avut posibilitatea să demonstreze capacităţile şi realizările profesionale acumulate în 5 ani în cadrul Raportului de autoevaluare şi interviului de performanţă. Comisia de Atestare de la BŞ USARB a confirmat / conferit categoriile profesionale a 10 bibliotecari, inclusiv doi bibliotecari de la Colegiul  ͈Mihai Eminescu” din Soroca.


De asemenea, 9 bibliotecari universitari bălţeni au susţinut atestarea la Chişinău, Comisia Republicană de Atestare a Personalului de Specialitate din Biblioteci, confirmând categoria de calificare superioară.

Atestarea personalului de specialitate din biblioteci, susţinută o dată la 5 ani, facilitează realizarea maximă a potenţialului intelectual, inovaţional şi creativ, creşterea responsabilităţii personale a bibliotecarilor pentru reuşita carierei profesionale, sporirea valorii şi imaginii bibliotecii în societate.