02 octombrie, 2018

Şedința de monitorizare a proiectului LNSSEchipa de proiect a Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Elena Harconiţa, Director, Lina Mihaluţa, Director adjunct, Igor Afatin, Director adjunct, Valentina Topalo, bibliotecar principal de la Biblioteca Ştiinţifică USARB au participat la şedința de monitorizare a proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”, care s-a desfășurat la 14 iunie la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică din Chişinău.


Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea şedinţei importanţa participării în proiecte internaţionale, plusvaloarea şi beneficiile pe care le aduc instituţiilor din Republica Moldova.
Reprezentanții Oficiului Național al Programului Erasmus+, Claudia Melinte, coordonatoarea instituției și Cristina Gherman, s-au informat şi documentat despre realizarea obiectivelor Proiectului, problemele, dificultăţile întâmpinate în implementare de Biblioteca Ştiinţifică USARB și BȘ a Academiei de Administrație Publică (AAP). 
În cadrul ședinței de monitorizare a proiectului, reprezentanții fiecărei biblioteci au făcut prezentări pe subiectul implementării proiectului:
Rodica Sobieski-Camerzan, director BȘ AAP, în comunicarea ,,LNSS: Obiective şi realizări” a prezentat realizările Proiectului din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice AAP. A trecut în revistă scopul, obiectivele, impactul și relevanţa proiectului, mobilitățile și impactul activităților de instruire, elaborarea Curriculumului Modulului pilot 3. Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari, Modulul 5 Servicii inovatoare de bibliotecă online pentru bibliotecarii secolului XXI, precum și desfășurarea Zilei Naționale de Sensibilizare privind Bibliotecile.
Elena Harconița, director BȘ USARB, în comunicarea ,,Reuşite profesionale şi dificultăţi în implementare Proiectului LNSS”, a contorizat activităţile de Proiect, mobilitățile, activităţile instituţionale, predarea Curriculumului Modulului pilot 8. Politica de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii, a Curriculumului Modulului pilot 4. Cultura Informaţiei şi abilităţi de cercetare precum şi componenta proiectului Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile, vizibilitatea Proiectului: site-ul USARB, pagina Proiectului pe site-ul BŞ USARB, pe site-ul Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării, rețelele sociale, comunicări în cadrul colocviilor, simpozioanelor, lucrărilor pulicate în literatura de specialitate şi nu numai, materiale promoționale.
Ședința a continuat cu Sesiunea de întrebări și răspunsuri, discuții, schimb de opinii pe marginea implementării proiectului la BȘ AAP și BȘ USARB. Reprezentanții Erasmus+ și membrii echipei de implementare a proiectului au discutat succesele dar și întrebările apărute pe perioada a 2 ani de activitate: produsul final al Proiectului; utilizarea resurselor disponibile; achiziţionarea de echipament tehnic; recomandări privind continuitatea Proiectului la nivel naţional; aplicarea la noi proiecte Erasmus+; realizarea unor întâlniri cu Coordonatorul de Proiect din Armenia privind conferinţa finală din toamna anului 2018, soluționarea unor situații financiare.

În final, reprezentanții oficiali ai Erasmus+ Cladia Melinte și Cristina Gherman au apreciat munca, succesele echipelor de proiect, accentuând comunicarea eficientă și relațiile bune ale partenerilor de Proiect, ceea ce asigură o bună finalizare a Proiectului şi o colaborare pe viitor în alte proiecte ERASMUS+.

Proiectul „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” va finaliza în noiembrie 2018.