02 octombrie, 2018

Conferința Internațională „MISISQ: Participare, Creativitate, Durabilitate”

27 septembrie 2018

Conferința Internațională MISISQ: Participare, Creativitate, Durabilitate”  


Elena Harconiţa, director, Lina Mihăluţa, director-adjunct, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu, Tatiana Prian, Mihaela Staver, Lilia Ababii, bibliotecari principali, Biblioteca Ştiinţifică USARB, au participat la Conferința Internațională MISISQ: Participare, Creativitate, Durabilitate”, desfăşurată la 27-28 septembrie 2018, la doi ani de la încheierea ocială a Proiectului. Organizatori: Consorţiul Bibliotecilor Universitare din RM - partenerii de proiect MISISQ.

Au participat 65 de reprezentanți ai instituțiilor bibliotecare din 6 țări, Lituania, Letonia, SUA, România, Ukraina și Republica Moldova, oficialităţi.
Evenimentul a fost deschis de către Liubovi Karnaeva, coordonatorul naţional  al proiectului, director al  Bibliotecii Științifice Medicale USMF Nicolae Testemițanu”.
            În şedinţa plenară cu mesaje de salut au venit: Silvia Stratulat, şef Departamentul Didactic, conf. univ., dr. șt. med. al USMF Nicolae Testemițanu”, Eugenia Bejan, secretarul Consiliului Biblioteconomic Național; Mariana Harjevschi, președintele ABRM, Elena Harconița, director BȘ USARB.

Dumneaei a menționat că proiectul MISISQ a așezat Republica Moldova alături de țări care dezvoltă cataloage colective și repozitorii instituționale. Odată cu proiectul MISISQ a fost deschisă o nouă pagină atât în progresul biblioteconomiei naționale, cât și în dezvoltarea parteneriatului naţional şi internaţional. Implementarea MISISQ a adus un șir de experiențe, idei, bune practici, mobilități, finanțare suplimentară. Strategia de dezvoltare a proiectului a ținut cont de necesitățile de informare ale utilizatorilor, care și-au dorit un spațiu informațional academic unic, de profesionalismul bibliotecarilor și desigur, de capacitățile acestora.
            În continuare, dumneaei a adus un respectuos omagiu de gratitudine din partea bibliotecilor-participante în proiect, coordonatorilor Proiectului MISISQ pentru inițiativă, disponibilitate și profesionalism, pentru amabilitatea și răbdarea de care au dat dovadă pe parcursul acestor ani.
Lucrările Conferinţei au fost desfăţurate în trei secțiuni: Sisteme corporative moderne ale bibliotecilor (moderator: Liubovi Karnaeva), Repozitoriile instituționale ale bibliotecilor universitare (moderator: Viorica Lupu), Cultura Informației: modele, standarde, experiențe (moderator: Elena Harconiţa), fiind prezentate 31 de comunicări, dintre care 4 - online.

Bibliotecarii bălţeni au fost prezenţi  cu 5 comunicări: Articole din publicaţii periodice şi culegeri - componentă importantă a catalogului partajat, Lina Mihaluţa, Angela Hăbăşescu; Vizibilitatea şi internaţionalizarea USARB prin repozitoriul instituţional, Igor Afatin, Lina Mihaluţa, Tatiana Prian; Cultura informaţiei bibliotecarului universitar: tendinţe şi efecte, Elena Harconița, Elena Stratan, Lilia Ababii; Cultura informaţiei în planurile de învăţământ USARB, Mihaela Staver, Ludmila Răileanu.


Ceremonia de închidere a conferinţei a cuprins lansarea volumului dedicat lucrărilor conferinţei, prezentat de Elena Harconiţa, director BȘ USARB, coordonator responsabil de ediţie:  
“MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, conferinţă internaţională (2018 ; Bălţi). Conferinţa internaţională “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate” : Materialele conferinţei = International Conference “MISISQ: Involvement. Creativity. Sustainability” : Conference Proceedings, 27-28 septembrie, 2018, Chişinău, Republica Moldova / coord.-resp. de ed.: Liubovi Karnaeva, Elena Harconiţa ; sci comm.: Meilė Kretavičienė [et al.] ; organizing comm.: Liubovi Karnaeva (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Lina Mihaluţa [et al.]. – Bălţi : S. n., 2018 (Tipografia Indigou Color). – 260 p. : fig., tab.
Tehnoredactare/machetare computerizată: Silvia Ciobanu, Biblioteca Ştiinţifică USARB.                     
Lucrarea cuprinde 29 de prezentări ale bibliotecarilor din Republica Moldova, România Lituania, Letonia, Ukraina, SUA în limbile română, engleză şi rusă care abordează diverse subiecte biblioteconomice privind durabilitatea Proiectului prin instrumentele, metodologiile, echipamentele şi deschiderea către comunitatea academică.
Participanţii au fost invitaţi să acceseze volumul deja postat în repozitoriul instituţional ORA USARB 
  Lucrarea este un omagiu de recunoştinţă şi apreciere managerilor Proiectului pentru realizările deosebite şi colaborarea relevantă în atingerea unor scopuri comune şi importante precum consolidarea capacităţilor instituţionale, integrarea comunităţii universitare din Republica Moldova în spaţiul informational global educaţional.
Lucrările conferinţei pot fi vizionate pe YouTube.