07 martie, 2018

Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ed.VIÎn data de 23 februarie 2018, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a luat start cea de-a 6-a ediţie a Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI. În cuvântul de deschidere, Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a relatat despre managementul aplicat de Faina TLEHUCI,  prezentând o retrospectivă din rapoartele anuale ale secolului trecut.

Mesaj de salut din partea Rectoratului a rostit Dr. Natalia GAŞIŢOI, Prim – prorector pentru activitatea didactică USARB, Preşedintele Consiliului Ştiinţific al BŞ USARB, care a menţionat importanţa Bibliotecii universitare, atitudinea respectuoasă a autorităţilor faţă de colaboratorii – bibliotecari, aprecierea efortului oamenilor care contribuie la buna desfăşurare a procesului de instruire şi activitate ştiinţifică.
Participanţii au avut prilejul să audieze vocea  regretatului Rector, Academician Nicolae FILIP, care într-o cuvântare din anul 2000 a vorbit elogios despre Directoarea Faina Tlehuci şi preţuirea dintotdeauna a Bibliotecii în spaţiul institutului apoi universităţii bălţene.


Din cele 13 comunicări  anunţate în Colloquia, în secţiunea Colecţiile Bibliotecii - grija si mândria unui adevărat bibliotecar, au fost prezentate patru comunicări:  Ex-Libris şi SupraLibros – simboluri ale creaţiei artistice, ornamente ale cărţilor noastre (Elena CRISTIAN, şef serviciu, Svetlana CECAN, bibliotecar); Гармония „серебрянных всплесков”: творения И. С. Тургенева и критика его творчества в изданиях из Редкого фонда Научной библиотеки USARB (Marina ŞULMAN, bibliotecar); Documente bibliofile în colecţia de carte „NICOLAE VARNAY” (Margarita IULIC, bibliotecar, Valentina VACARCIUC, bibliotecar); Artă şi educaţie artistică la un deceniu de apariţie (Elena ŢURCAN, bibliotecar);


În sală au fost organizate expoziţiile: 
  • ·       Activitatea editorială a BŞ USARB în 2017
  • ·         Cărţi cu Ex-Libris şi SupraLibros din colecţia BŞ USARB
  • ·         Documente  bibliofile  în colecţia de carte „NICOLAE VARNAY”
  • ·         Издания произведений И. С. Тургенева в Редком фонде Научной Библиотеки
Pe 27 februarie 2018, angajaţii BŞ USARB au continuat lucrările Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI.
Despre parteneriatul educaţional dintre Facultate şi Bibliotecă a vorbit Angela HĂBĂŞESCU, împreună cu Valentina VACARCIUC, bibliotecar, continuând cu un studiu bibliometric privind colecţiile la domeniul de Asistenţă socială.

Despre disponibilitatea, varietatea şi circulaţia publicaţiilor periodice din domeniul Economiei, a relatat Alena PURICI, bibliotecar.

În secţiunea Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite au evoluat Valentina TOPALO cu rezultatele studiului Accesul Deschis la informaţie în USARB: contribuţii educaţionale şi ştiinţifice; Mihaela STAVER, bibliotecar principal, a evidenţiat diversitatea tipologică a Repozitoriilor Instituţionale, accentuând etapele de constituire a RI în Republica Moldova; Bibliotecarele Olga DASCAL şi Snejana ZADAINOV au prezenztat oportunităţile oferite de baza de date scientometrică Web of Science, accentuând integrarea cercetătorilor USARB în această prestigioasă şi bogată bază de date.

Despre instrumentele utilizate de bibliotecar în descrierea bibliografică, clasarea resurselor informaţionale în structura clasei 8 şi despre modalităţile de securitate a resurselor electronice vor vorbi într-o ulterioară şedinţă bibliotecarele Varvara GANEA, Lilia UCRAINEŢ şi directorul adjunct pentru Informatizare şi activităţi în reţea, Igor AFATIN.
Directoarea, Elena HARCONIŢA, a mulţumit colegilor care au partcipat activ la Colloquia Bibliotecarilor, a menţionat că toate lucrările prezentate au avut o înaltă ţinută academică, ceea ce demonstrează profunzimea studiilor şi responsabilitatea autorilor.