23 octombrie, 2017

Secţunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică” ”

 La 12 octombrie, în sala de Conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice USARB,  si-a desfăşurat lucrările secţiunea: BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢELE INFORMĂRII în cadrul Conferinței științifico-practice cu participare internațională Colloquia Professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică” ”, ediția a VII-a, dedicată celor 72 de ani de la fondarea Universităţii şi a Bibliotecii.
Au participat reprezentanți ai mediului profesional din țară și de peste hotare, de la Universitatea Transilvania, Braşov, România, Angela Repanovici, prof. dr. inginer, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Ludmila Corghenci, sef Centru de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, Biblioteca Ştiinţifică AAPM, Rodica Sobieski-Camerzan, director.
Moderator: Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii.
În cadrul Conferinței au fost prezentate studii și lucrări științifice privind importanta scientometriei în analiza cercetării domeniului ştiinţei informării, contextul prevederilor legale şi strategice a cercetării biblioteconomice, bunele practici ale bibliotecii universitare în cadrul proiectelor internaţionale, Management esențial și abilități transferabile pentru bibliotecari - Proiectul LNSS în Armenia, Moldova şi Belarus, servicii electronice pe platforma JOOMLA, rezultatele studiului privind Repozitoriul Instituţional ORA USARB, platforma științifică Research4Life, instruirea şi cercetarea muzicală în USARB din perspectiva serviciilor infodocumentare, Autoreferatele în colecţiile USARB, Сытинские издания сочинений Льва Николаевича Толстого как явление русской культуры 19 века.

 De asemenea, au avut loc prezentări ale expoziţiilor şi lansarea a 3 lucrări, instrumente de lucru pentru bibliotecari: Cucu, Adella, Mihaluţa, Lina. Catalogarea corporativă în ALEPH : Ghid metodic pentru bibliotecari; Aculova, Taisia, Culicov, Natalia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari, ediţia a 2-a revăzută şi adăugită; Culicov, Natalia. Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice şi culegeri în software Aleph : Ghid metodic pentru bibliotecari.

Rodica Sobieski-Camerzan, director, Biblioteca Ştiinţifică AAPM  a venit cu o donaţie din partea  rectoratului Universităţii AAPM pentru care le multumim mult.