24 mai, 2016

Lucrări publicate de bibliotecarii USARB în anul 2015

Universitatea de Stat „Alecu Russo” – 70 de ani : ind. bibliogr. (1945-2015) / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; desing/cop. : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 334 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-155-2.

Bibliografia ne informează despre documentele apărute mai bine de şapte decenii şi reflectă itinerarul de constituire a instituţiei superioare bălţene de după 1945 încoace. Sînt propuse în jur de 2250 înregistrări bibliografice care desemnează realizările didactice, de cercetare ştiinţifică, cultural-sportive ale Universităţii prezentate la întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicate în lucrări ştiinţifice şi mass–media.

Lucrarea a fost prezentată la Concursul Național ABRM Cele mai reușite lucrări în domeniul Biblioteconomiei și Științe ale Informării ale anului 2015, Secțiunea Lucrări bibliografice: Bibliografii.


70 de ani de parteneriat în procesul educaţional / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Anna Nagherneac, Natalia Culicov ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop.: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 318 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-153-8.

Volumul înregistrează în jur de 2 220 titluri bibliografice care pun în lumină activitatea editorială, contribuţiile ştiinţifice şi bibliografice ale Bibliotecii, referinţele despre Instituţia respectivă şi salariaţii ei reflectate în presa tradiţională si sursele electronice din 1945 pînă în anul 2015.

Lucrarea a fost prezentată la Concursul Național ABRM Cele mai reușite lucrări în domeniul Biblioteconomiei și Științe ale Informării ale anului 2015, Secțiunea Lucrări bibliografice: Bibliografii


Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar : Bibliogr. selectivă / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Anna Nagherneac, Natalia Culicov ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; cop., tehnored. : Silvia Ciobanu. – Bălţi : [S.n.], 2015. – (Bibliographia universitas, ISBN 978-9975-50-154-5 ). – ISBN 978-9975-50-036-4
2014. – 2015. – 131 p. – ISBN 978-9975-50-156-9.

În 2015 Colecţia Bibliographia Universitas găzduieşte un nou anuar bibliografic cu informaţie despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor bălţeni din anul 2014, care include peste 1 040 titluri: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole şi comunicări, prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Lucrarea a fost prezentată la Concursul Național ABRM Cele mai reușite lucrări în domeniul Biblioteconomiei și Științe ale Informării ale anului 2015, Secțiunea Lucrări bibliografice: Bibliografii


Învăţămîntul economic universitar bălţean - 20 de ani / Bibl. Şt a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop. : Silvia Ciobanu. – Bălţi : [S. n.], 2015. – 157 p. – (Bibliographia Universitas) ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/economie.pdf

Bibliografia Invatamintul economic universitar baltean – 20 de ani se doreste a fi un instrument de informare util pentru cei ce intentioneaza sa se documenteze asupra preocuparilor stiintifice ale universitarilor bălţeni în domeniul economic. Bibliografia semnaleaza peste 800 de inregistrari bibliografice: monografii, studii, manuale, materiale didactice, articole, teze de master care pun in evidenta contributiile valoroase ale savantilor-economisti balteni in edificarea invatamintului economic national.Lucrarea bibliografică construită după toate rigorile şi standardele de specialitate, exprimă respectul şi omagiul bibliotecarilor pentru Profesorii care îşi consacră viaţa creşterii şi educării viitorilor specialişti în domeniul economic.

Lucrarea a fost prezentată la Concursul Național ABRM Cele mai reușite lucrări în domeniul Biblioteconomiei și Științe ale Informării ale anului 2015, Secțiunea Lucrări bibliografice: Bibliografii

Mihaluţa, Lina. Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Lina Mihaluţa, Elena Cristian, Svetlana Cecan : red. resp.: E. Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design/cop. : S. Ciobanu ; machetare/tehnored. : S. Ciobanu, A. Antonova. – Bălţi, 2015. – ISBN 978-9975-50-151-4.
Vol. 2. – 2015 – 312 p. : il. – ISBN 978-9975-50-152-1.

Prezenta lucrare constitue o continuare a catalogului „Carte cu autograf şi dedicaţii” editat în anul 2010. Acest volum cuprinde cărţile cu autograf şi dedicaţii, pe care le - a primit ca donaţie BŞ USARB din anul 2010 pînă în prezent. Au fost incluse şi unele documente, care la momentul întocmirii primului catalog au fost omise din motiv că se aflau în circulaţie. Lucrarea se constituie într-o pledoarie dintre secretele trecutului şi urzelile prezentului, cei doi piloni ai relaţiilor dintre oamenii din trecut şi prezent. Textul dedicaţiilor reprezintă transcrierea însemnărilor manuscrise ale autorilor, donatorilor, persoanelor care au fost posesoare ale acestor cărţi.

Premiul Concursului Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 2015

Harconiţa, Elena. Catalogul lucrărilor editate de bibliotecarii universităţii bălţene / ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” Bălţi ; Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design/tehnored. : S. Ciobanu. – Ed. a 2-a rev. şi compl., ind. : Adella Cucu, V. Ganea. – Bălţi, 2015. – 192 p. – Aut. sînt indicaţi pe vs. f. de tit. . – ISBN 978-9975-50-150-7.

Catalogul se află la a 2-a ediţie, revizuit şi completat, a apărut cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Bibliotecii. (Prima ediţie - 2010 în colecţia Biblioteca Ştiinţifică - 65). Lucrarea conţine noi titluri şi este structurată în 6 capitole: Lucrări monografice; Lucrări bibliografice; Lucrări didactice; Publicaţii în serie; Materiale promoţionale; Resurse electronice. Astfel, este păstrată o structură similară celei iniţiale şi preluat deplin conceptul de bază. Catalogul introduce în circuitul public produsul ştiinţific realizat de bibliotecarii BŞ USARB pînă în anul 2015 şi însumează peste 600 de înregistrări bibliografice, respectănd standardul interstatal 7.1-2003 Descrierea bibliografică a documentelor. Conţine o succintă adnotare şi coperţile digitizate. Catalogul este însoţit de indexuri de nume, titluri, colecţii.

Lucrarea a fost prezentată la Concursul Național ABRM Cele mai reușite lucrări în domeniul Biblioteconomiei și Științe ale Informării ale anului 2015, Secțiunea Lucrări bibliografice: Bibliografii.

Manifestări ştiinţifice organizate în Biblioteca Ştiinţifică USARB în anii 2005-2015 / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți ; alcăt. : Elena Harconița (resp. de ed.)], E. Stratan, Gh. Palii ; design/cop./machetare/tehnored. : S. Ciobanu. – Bălți, 2015. – 116 p. – ISBN 978-9975-50-147-7

Lucrarea include contribuţiile ştiinţifice ale bibliotecarilor în evoluţia biblioteconomiei naţionale. Activitatea cercetătorilor Bibliotecii, parte integrantă a ştiinţei USARB, inclusă în planul şi raportul USARB, integrată în programele cumulative ale Sistemului Naţional de Biblioteci de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova se desfăşoară pe cîteva direcţii prioritare: Management participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca modernă pentru utilizatorii secolului XXI; Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte.
Volumul cuprinde următoarele capitole: Conferinţe ştiinţifice; Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică; Colloquia Bibliothecariorum in memoriam Faina Tlehuci; Ateliere profesionale. 

Lucrarea a fost prezentată la Concursul Național ABRM Cele mai reușite lucrări în domeniul Biblioteconomiei și Științe ale Informării ale anului 2015 

Întruniri profesionale în Filiala BIN (Biblioteci de Învăţămînt din Nord) a ABRM : 2007-2015 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Stratan, M. Staver, T. Prian ; red. resp. : E. Harconiţa ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : M. Staver. – Bălţi, 2015. – 128 p. : foto. – ISBN 978-9975-50-157-6.

Lucrarea conţine informaţii despre activităţile profesionale în cadrul Filialei Bibliotecilor de învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM şi a Centrului Biblioteconomic în perioada 2007-2015. În această perioadă la întrunirile profesionale (şedinţe, ateliere, training-uri) au fost invitaţi metodiştii coordonatori ai activităţii bibliotecilor şcolare din Direcţiile de Educaţie, bibliotecarii din instituţiile preuniversitare (licee / şcoli, colegii, şcoli profesionale) de învăţămînt din Zona de Nord a RM, 15 raioane şi mun. Bălţi, pentru care Biblioteca universitară deţine şi realizează funcţiile de Centru Biblioteconomic.

Lucrarea a fost prezentată la Concursul Național ABRM Cele mai reușite lucrări în domeniul Biblioteconomiei și Științe ale Informării ale anului 2015 

Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitaribălţeni : dicţionar / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; E. Harconiţa (red. resp.), L. Mihaluţa, E. Stratan ; design /cop. /tehnored. : S. Ciobanu, A. Antonova. – Ed. a 2- a rev. şi compl. – Bălţi, 2015. – 236 p. – ISBN 978-9975-50-149-1.

A doua ediţie a Dicţionarului Bibliotecarii universitari bălţeni, conţine informaţii despre realizările şi performanţele de azi ale personalului Bibliotecii. Aprecieri şi recunoaşterea profesională; Laureaţi ai Concursului Naţional ABRM Cele mai reuşite lucrări în domeniul Biblioteconomiei şi ştiinţelor informării şi Cel mai Bun Bibliotecar al anului; Concursul USARB: Secţiunea Biblioteconomie; Personalul Bibliotecii: Centrul Managerial; Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare; Organizarea şi conservarea colecţiilor; Comunicarea colecţiilor; Informare şi cercetare bibliografiă; Cercetare. Asistenţă de specialitate; Centrul Informatizare şi activităţi în reţea; Centrul Marketing. Activitate editorială etc. sînt capitole ce structurează volumul.

Premiul Concursului Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 2015

Biblioteca Ştiinţifică = Scientific Library : cartea de vizită 1945-2015 / alcăt.: S. Ciobanu (design/mache-tare/tehnored.), V. Topalo, E. Stratan ; red. resp. Elena Harconiţa ; trad. în lb. engleză: V. Topalo ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălți, 2015. – 32 p. : fot. – Tit., text paral.: lb. rom., engleză. – ISBN 978-9975-50-159-0.

Cartea de vizită a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, instrument necesar pentru toţi utilizatorii ei prezenţi şi viitori, cu informaţii succinte despre evoluţia în timp a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, organigrama actuală şi serviciile oferite. Informaţiile textuale (în limbile română şi engleză) sînt ilustrate cu imagini fotografice.

Premiul Concursului Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 2015

Steaua de joi. Poemele mamei: catalog de artă plastică şi arta cusutului : [a Ecaterinei şi Ludmila Costin] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi ; alcăt.: Silvia Ciobanu ; ed. îngrijită de Elena Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Univ. de Stat „Alecu Russo”, 2015. – 36 ; 8 p. Pag. var. – Carte-valet (inversă).


Catalogul inserează un şir de lucrări reprezentative executate în acuarelă, pastel, ulei, grafică semnate de regretata şi talentata Ecaterina Costin. Fermecată de lumină, culori şi vise a încercat să redea frumuseţea lumii înconjurătoare și să vadă adevărul. A plecat prematur din mijlocul nostru, dar ne-a lăsat valori deosebite materializate în pastel și acuarelă cu tehnici diferite, predominînd stilul clasic. Catalogul propune şi lucrări ce ţin de arta cusutului executate de mama Ecaterinei, dna Ludmila Costin, adevărate mesaje de arta manuală scrise nopţi în şir cu vîrful acului pe pînză, deplîngînd fiica care ar fi putut crea şi bucura încă multe generaţii de iubitori ai frumosului.

Premiul Concursului Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării din anul 2015


Elena Stratan, şef serviciu Cercetare.Asistenţa de specialitate