24 martie, 2016

Cursul de formare a formatorilor WP3 – TEMPUS Modern Information Services for Improvement Study Quality (MISISQ), Cluj-Napoca, România

În perioada 08-17 martie 2016, o echipă de bibliotecari – participanţii implementării Proiectului MISISQ din cadrul Programului TEMPUS, în următoarea componenţă: Elena Harconiţa, directoruli Bibliotecii Ştiinţifice si Elena Stratan, Valentina Topalo, Silvia Ciobanu şefi servicii, au participat la trainingul privind WP3 Cultura informației, care s-a desfăşurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

Sesiunile de training au inclus subiectele: identificarea necesităților de informare și adaptarea lor la resurse – tipuri de surse de documentare; principii generale de proiectare și structura bazelor de date; bazele de date și serviciile specifice marilor distribuitori: Elsevier (ScienceDirect, SciVal), Wiley, SpringerLink; instruire practică în PRIMO, componentă specifică ALEPH, implementată în Republica Moldova; plagiatul / citarea / detectarea plagiatului; evaluarea rezultatelor și performanței în cercetare – principii de scientometrie, baze de date specifice; aplicaţiii practice în Web of Science, Jurnal Citation Report, Scopus, Google Scholar etc.

Mediatori: Cristina Ungur, Violeta Platon, Ramona Nady (Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România), Larisa Levinkova (Tehnical University Riga, Letonia); Daiva Iurcshaitene, Lina Saferiene (Lithuanian University of Health Science, Kaunas, Lituania).
De asemenea, programul a inclus vizite la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, la  Muzeul de istorie al mineritului în sare din Transilvania Salina Turda, turul oraşului Cluj-Napoca. Cunoștințele acumulate vor fi aplicate în cadrul Proiectului, la elaborarea cursului de lecţii şi actualizarea curriculum-ului „Bazele Culturii Informaţiei”, editarea tutorialelor și a materialelor promoționale.