03 mai, 2023

Reziliența socială. Bune practici pentru biblioteci

Partenerii proiectului „Bibliotecarii promotori ai democrației locale, dezvoltării și rezilienței” - ţări participante: Letonia - Biblioteca Națională a Letoniei, Platforma Letonă pentru Cooperare pentru Dezvoltare și Universitatea de Științe Aplicate Vidzeme, în cooperare cu Republica Moldova - Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, au decis să demareze dezvoltarea conceptului de reziliență socială. Totodată, proiectul a fost extins, incluzând și reprezentantul bibliotecilor regionale din Ucraina.

Scopul proiectului a fost de a promova dezvoltarea democrației locale și reziliența comunităților locale prin sporirea cunoștințelor și abilităților bibliotecarilor din Republica Moldova și Letonia.

Astfel, în urma colaborării, a fost editată lucrarea Reziliența socială. Bune practici pentru biblioteci: Compendiu al proiectului „Bibliotecarii în calitate de promotori ai democrației, dezvoltării și rezistenței locale”, 2022.

Compendiul include mai multe subiecte ce reliefează imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în societate. În aşa mod, comunicările s-au axat pe segmentele: bibliotecile și educația pentru media în Republica Moldova şi Letonia, educația mediatică și informațională pentru reziliență cognitivă. La fel, au fost enunţate metodele participative în activitatea bibliotecilor, care este rolul lecturii în limba maternă şi a măsurării impactului rezilienței sociale şi, în final, a fost demonstrat impactul proiectelor de reziliență socială în mediul social.

Această resursă informaţională poate fi utilizată în scopuri informaționale și educaționale.