17 mai, 2023

Educaţia informală a personalului de specialitate din Biblioteca Ştiinţifică USARB

Educația informală este recunoscută ca unul dintre cele mai bune moduri de a dezvolta abilităţi care necesită mai multă practică decât teorie în diverse domenii. Acest tip de educație contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor de identificare, analiză şi valorificare a resurselor informaționale, cunoaşterea unor modalități şi formarea unor competenţe de a face față în mod constructiv situaților imprevizibile şi dificile.

Actualmente, orice oportunitate a bibliotecarului devine un avantaj al său, iar investirea în propria dezvoltare va duce la competivitate, va permite la maxim realizarea propriului potențial. În Biblioteca Ştiinţifică USARB educaţia informală este prezentată printr-o gamă largă de evenimente, сare sporesc gradul de dezvoltare personală şi profesională a bibliotecarilor prin conţinutul său educaţional, ştiinţific şi cultural.