18 septembrie, 2020

CONFLUENŢE BIBLIOLOGICE – 15 ani de la publicare

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi face parte din sistemul naţional de biblioteci din Republica Moldova. Este un Centru informaţional modern pentru educaţie şi cercetare, considerată principalul component al sistemului USARB.

Anatol Moraru, lector superior, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”, primul redactor al revistei (2005-2010), în primul număr menţiona: „Ideea unei reviste de specialitate, care ar trebui să devină o carte de vizită a unui colectiv de oameni împătimiţi, cum e şi normal, de Carte, dar şi un laborator de creaţie, cu spaţii destinate unor dialoguri cu lumea iniţiată etc, aparţine unei echipe de bibliotecari, idee pe care, o spun cu francheţe, am găsit de cuviinţă să o susţin în a căpăta forme notabile, a deveni o realitate”. 
Ideea de a crea publicaţia în serie „Confluenţe Bibliologice : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţa informării” a aparţinut doamnei Elena Harconiţa, Directorului BŞ USARB, fiind susţinută de colegiul redacţional: Valentina Topalo, Elena Stratan şi Silvia Ciobanu, redactor şef: Anatol Moraru, lector: Elena Botnarciuc, din 2007, lector: Galina Mostovic.

Primul număr al revistei a fost editat cu ocazia aniversării a 60 de ani de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo”, 60 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Ştiinţifice, constituind primul pas de promovare a valorilor profesiei de bibliotecar. 

În anul 2020 se împlinesc 75 de ani de activitate a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, a înfiinţării Bibliotecii Ştiinţifice USARB şi 15 ani de la apariţia primului număr al acestei publicaţii în serie.

Este o publicaţie realizată, cu precădere, de angajaţii Bibliotecii universitare, dar au fost şi colaborări externe: dr. Maria Şleahtiţchi, dr. habilitat Nicolae Enciu, inginer R. Moţoc, dr. Alexe Rău, Ludmila Costin, dr. Nelly Ţurcan, dr. Silvia Ghinculov, dr. Alexandru Budişteanu, dr. Anna Sofroni, Ludmila Corghenci, Vera Osoianu, dr. Natalia Cheradi, Iulia Tătărescu, Tatiana Ambroci, Letiţia Buruiană, Valentina Oneţ, Preot Vasile Secrieru.

La moment sunt editate 56 de numere, care înglobează 15 ani de muncă şi dăruire, creativitate profesională şi performanţe frumoase, parteneriat şi diversitate, spirit de echipă, responsabilitate şi devotament. Din 2013 revista apare în format electronic pe site-ul Bibliotecii, în rubrica Reviste universitare.